L’Ajuntament rescindirà el contracte amb l’empresa de neteja dels edifics de l’IMSP per deutes amb Hisenda

  0
  70
  IMG_0099.JPG

  15/05/2017 – Fa mesos que la plantilla protesta per retard en els pagaments i que demana que es trenqui la relació.

  L’Ajuntament de Badalona rescindirà el contracte amb l’empresa Kles Servicios Integrales responsable de la neteja als edificis de l'Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP). Així ho ha comunicat el 5è tinent d’Alcaldia, Francesc Ribot, als representants dels treballadors i la gerència de l’IMSP.

   

  El procés de rescissió s’ha iniciat després de mesos de protestes i fins i tot vagues per part de la plantilla, i una vegada l’empresa no ha aportat a l’IMSP el certificat assegurant que es troba al corrent de les seves obligacions amb Hisenda. El govern municipal ja havia intercedit entre els representants de les treballadores i treballadors i la direcció de l’empresa durant les últimes setmanes per negociar i arribar a acords per garantir el cobrament salarial.

   

  El regidor Francesc Ribot ha expressat la preocupació per informacions recents que afirmen que l'empresa ha entrat en un procediment concursal per un deute amb Hisenda. Per aquest motiu, des del govern municipal, una vegada es nomeni l’administrador concursal, es demanarà que es permeti la rescissió del contracte tan aviat com sigui possible per poder encarregar, amb caràcter d’urgència, la neteja dels edificis de l’IMSP a una altra empresa.

   

  Nou plec de condicions

   

  L’Ajuntament de Badalona, ha assegurat Francesc Ribot, ja està treballant en l’elaboració d’un nou plec de condicions per a la contractació d’una nova empresa de neteja que “incorpori clàusules on s’especifiqui que serà motiu de rescissió del contracte, no només no estar al corrent dels pagaments de Seguretat Social o Hisenda, sinó també l’impagament, o el retard, dels salaris dels treballadors i treballadores, cosa que en l’actual plec de condicions no existia i, per això, fins ara, no havíem pogut iniciar l’expedient de rescissió.”

   

  Francesc Ribot ha assenyalat que des del govern s’està fent tot el possible perquè a partir del pròxim mes de setembre, amb un procediment negociat d’urgència, el servei de neteja el gestioni una nova empresa incorporant les 23 persones que actualment hi treballen. Aquest procediment permetrà mantenir el servei de neteja a l’espera de fer el concurs ordinari per a 5 anys de prestació del servei.