Badalona reobre el Pont del Petroli vuit mesos després

  0
  IMG_2003.JPG

  11/10/2017 – La reparació ha tingut un cost de 200.000 euros i una durada de tres mesos.

  Badalona ha tornat a recuperar aquesta setmana per a l’ús de la ciutadania l’emblemàtic Pont del Petroli. Els treballs de reparació, adjudicats amb un cost de 216.280 euros, han tingut una durada de poc més de tres mesos i, a més de solucionar els desperfectes provocats pel temporal del mes de gener, han servit per introduir millores en la il·luminació, la seguretat i l’accessibilitat del pont.

   

  Les obres, licitades per procediment d’urgència, es van adjudicar a l’empresa Freyssinet especialista en la construcció i reparació de ponts. Els danys a l’antic pantalà afectaven tant l’estructura aèria com les parts submarines. Les inspeccions prèvies van determinar que havien desaparegut 13 peces submarines que protegeixen les columnes metàl·liques de la corrosió –anomenades ànodes de sacrifici- i, a més, sis de les columnes també havien perdut o tenien deteriorat l’encamisat que protegeix la zona de contacte entre l’aigua i l’aire.

   

  Els treballs es van iniciar el mes de juliol, circumscrits a l’entorn més directe del pont per afectar mínimament les usuàries i els usuaris de la platja, retirant les parts de paviment, baranes i bigues de la passarel·la i plataforma final més danyades. D’aquesta manera es va instal·lar una estructura suspesa que es va anar movent a mesura que avançava les obres de reparació, regenerant el formigó, i netejant les superfícies mitjançant raig de sorra projectada i, posteriorment, projectant pintura anticarbonatació, que protegeix l’estructura de la corrosió, i pintura esmalt per a les pilones d’acer.

   

  Com a mesura de prevenció davant futurs temporals, s’han substituït els neoprens de cautxú i s’han instal·lat uns topalls per tal que en cas de fortes onades no desplacin les bigues de la seva posició.

   

  Durant el mes de setembre, es va iniciar la reparació de la tarima de fusta de la plataforma, la qual ha hagut de ser restituïda en bona part perquè es trobava força deteriorada, així com els suports metàl·lics que suporten les bigues de càrrega de fusta que havien sofert també importants danys.

   

  Millores en l’accessibilitat i la il·luminació

  Els visitants al reobert pont del Petroli es trobaran amb una nova barana que facilita l’entrada de persones amb mobilitat reduïda per la rampa d’accés. A més, s’han renovat les baranes en acer inoxidable de la plataforma final i s’han substituït els cables d’acer necessaris en tota la longitud del pont per incrementar la seguretat dels usuaris i usuàries de la instal·lació.

   

  Les obres de reparació del pont del Petroli també s’han aprofitat per a una renovació de la il·luminació, que abans del temporal ja presentava mancances, amb un nou circuit d’enllumenat, noves canalitzacions i noves lluminàries amb suports d’acer inoxidable que funcionen com a balises de senyalització, que eviten la contaminació lumínica en l’entorn marí.

   

  Resta pendent de realització la col·locació d’una nova barana en el tram central de l’escala d’accés i la recol·locació dels sensors submarins.