Els plans d’ocupació de Badalona tindran un salari mínim de 1.000 euros

  0
  Brigada actuació immediata 1.jpg

  24/04/2017 – Acord entre Ajuntament i sindicats per establir aquesta condició en les retribucions de les contractacions de 6 o 12 mesos.

  L’Ajuntament de Badalona i els sindicats amb representació a l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) han acordat la millora de les condicions retributives de les persones en situació d’atur que participin en els diferents plans d’ocupació de la ciutat. El salari base, mínim, serà de 1.000 euros en les contractacions de sis o dotze mesos.

   

  L’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur que participin en qualsevol pla de l’Ajuntament o de qualsevol altre organisme municipal beneficiarà als usuaris ja sigui de plans d’experiència laboral com de formació.

   

  L’objectiu de l’acord entre sindicats i Ajuntament reflecteix una millora de la qualitat de les retribucions tot i que no suposaran cap increment de la despesa pressupostària. Els recursos econòmics provinents dels plans d’ocupació per a les properes convocatòries 2017-2019 es distribuiran amb les noves condicions, reduint, si cal, el nombre de contractacions.

   

  Les persones, en situació d’atur i en alguns casos que han exhaurit les prestacions de subsidis, que participin en els plans d’ocupació tindran garantit un mínim de 1.166 euros brut mensual (14.000 euros anuals) fins a 1.516 euros brut mensual (18.200 anuals). A la finalització del contracte, les persones que participen en els diferents programes de plans d’ocupació tindran dret a percebre una indemnització equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultar d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei.