Ja es poden sol·licitar els ajuts econòmics per a autònoms i micropimes afectades per la Covid19

  0
  57

  Ja s’ha obert el termini per sol·licitar els nous ajuts econòmics per a autònoms i micropimes afectats per la suspensió d’activitats en aplicació de les Resolucions de la Generalitat de 15 d’octubre i de 29 d’octubre de les mesures sanitàries generades per la Covid19. L’import màxim pot arribar als 750 euros i el termini per a les sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2021.

  Els ajuts, amb una convocatòria dotada amb un 1 milió d’euros, tenen com objecte pal·liar els efectes econòmics i socials que tindran les mesures aplicades sobre les empreses afectades. Davant del risc de pèrdua de llocs de treballs l’Ajuntament vol incentivar el manteniment dels mateixos mitjançant un ajut econòmic que faciliti el pagament de les despeses de lloguer dels locals, subministraments i pagament de les quotes d’autònoms, així com dotar de liquiditat per al funcionament i bona marxa de les microempreses i autònoms.

  L’Ajuntament ha posat en marxa un espai al web municipal perquè els afectats puguin fer tot el tràmit on line a través de la web www.badalona.cat. Així mateix, també s’ha activat el telèfon per a consultes 664 06 32 00 i el correu electrònic [email protected] Es pot també demanar cita prèvia (en el mateix telèfon) per atenció presencial.

  Podran ser beneficiaris dels ajuts econòmics qui compleixi els següents requisits (autònomos i micropimes amb seu a Badalona)
  – Ser persona física autònoma (treball autònom amb treballadors i sense) o jurídica amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya.
  – Tenir la seu social al municipi de Badalona.
  – En el cas d’autònoms estar donat d’alta en una activitat dels sectors obligats a suspendre l’activitat en virtut de les Resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya.

  En cas de microempresa:

  – Tenir un màxim de 9 treballadors i un volum d’operacions no superior 2.000.000 € anuals segons el Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea.
  – Estar donat d’alta en una activitat dels sectors obligats a suspendre l’activitat durant quinze dies.
  – No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
  – No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
  – Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.
  – Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol classe de discriminació entre dones i homes

  FER UN COMENTARI

  Si us plau introdueix el teu comentari!
  Si us plau introdueix el teu nom aquí