La majoria de la ciutadania aprova el govern de Dolors Sabater

  0
  enquesta.jpg

  20/01/2017 – Una enquesta del GESOP desprèn valoracions sobre gestió municipal i altres qüestions.

  El govern de Dolors Sabater aprova amb poc més d'un 5 sobre 10 en els seus primers anys de gestió. Aquesta és una de les dades de l’enquesta encarregada pel govern municipal amb l’objectiu de conèixer i avaluar l’opinió de la ciutadania sobre l’estat del municipi. El 37,1% aprova la gestió municipal; el 25,6% la valora amb un notable; el 3,6% li dóna un excel·lent, mentre que el 27,5% la suspèn.

   

  Per àmbits de gestió, el transport públic, el manteniment de les platges i la recollida d’escombraries són els aspectes més valorats, amb notes superiors al sis. L’urbanisme, les obres públiques i l’aparcament són els únics àmbits de gestió que no arriben a l’aprovat.

   

  La gran majoria de la població de Badalona està molt o bastant satisfeta de viure en aquesta ciutat. Els resultats de l’enquesta indiquen que el 33% de la població va manifestar estar molt satisfet de viure a Badalona; un 48,3% va dir estar bastant satisfet; un 14,2%, poc satisfet; un 2,7%, gens satisfet i un 1,8%, NS/NC.

   

  El mar i la platja, les joies de Badalona

   

  Els aspectes més valorats per la ciutadania de Badalona són el mar i la platja, seguit de la seva gent i determinats espais de la ciutat com la Rambla i el passeig Marítim. Pel que fa als principals problemes, els ciutadans es mostren especialment preocupats per la seguretat ciutadana, per la neteja i el manteniment dels carrers i per la immigració.

   

  Evolució i futur

   

  A la pregunta sobre l’evolució de Badalona en els dos últims anys, el 28,8% va dir que ha millorat; el 37,8%, que està igual, i el 31,6%, que ha empitjorat. En relació a les expectatives de futur, el 37,2% creu que Badalona millorarà en els propers dos anys; el 37% opina que continuarà igual; el 16,9% creu que empitjorarà; i el 8,8% NS/NC.

   

  Els aspectes més valorats per la ciutadania de Badalona són el mar i la platja, seguit de la seva gent i determinats espais de la ciutat com la Rambla i el passeig Marítim. Pel que fa als principals problemes, els ciutadans es mostren especialment preocupats per la seguretat ciutadana, per la neteja i el manteniment dels carrers i per la immigració.

   

  En relació a la valoració dels projectes de futur de la ciutat, la construcció de la Rambla-Canal- Port és coneguda per dos terços de la població i valorada amb una nota mitjana de 6,5. La resta de projectes tenen un nivell de notorietat inferior al 50% però obtenen valoracions superiors. La millora de l’accessibilitat dels carrers presenta una valoració de 7,7; la construcció de carrils bici, un 6,9; la remodelació de la plaça Trafalgar, un 6,9; la millora de la urbanització de polígons, un 6,9, i l’adquisició d’un parc públic d’habitatges, un 7,4.

   

  Albiol, el líder més conegut

   

  Sobre la notorietat dels líders polítics municipals, la majoria de ciutadans afirma conèixer l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (78,7%), tot i que el regidor del PP, Xavier Garcia Albiol, és el més notori, amb un 97,9%. El líder de CiU, Ferran Falcó, és conegut per un 68,3%. Els tinents d’Alcaldia d’ERC, Oriol Lladó, i d’ICV-EUiA, Àlex Mañas, tenen una notorietat inferior al 50% i els líders del PSC i de Ciutadans, inferior al 30%.

   

  L’enquesta, feta pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública SL (GESOP), es va fer el passat mes de novembre mitjançant 1.200 entrevistes telefòniques a població resident i empadronada a Badalona, a partir de 16 anys.