La reurbanització del carrer Mossèn Anton començarà en menys d’un mes

  0
  mossen anton (1).JPG

  24/05/2017 – Després de polèmiques i actuacions provisionals, el malmès carrer serà rehabilitat per valor de més de mig milió d'euros.

  Les obres de reurbanització del carrer Mossèn Anton, entre l’avinguda Martí Pujol i l’avinguda Sant Ignasi de Loiola, s’iniciaran durant la primera quinzena del mes de juny. El projecte implica la repavimentació completa de les voreres, adequant l’accessibilitat actual dels passos de vianants, i la renovació de la xarxa de clavegueram i de l’enllumenat públic. L’actuació també contempla el soterrament de les línies aèries de Telefónica i Endesa.

   

  La solució adoptada manté l’esquema actual del carrer (secció simètrica de les voreres amb estacionament al costat muntanya) i contempla l’ampliació dels espais de vianants existents en 20 centímetres, que passaran a tenir una amplada de 2,8 metres i la calçada queda reduïda a 5,5 metres. La superfície de l’àrea d’actuació és d’uns 3.890m2, tram comprès entre l’avinguda Sant Ignasi de Loiola i l’avinguda de Martí Pujol.

   

  L’empresa COYNSA 2000 serà l’encarregada d’executar una obra que tindrà un cost de 665.994 euros (iva inclòs), una xifra que suposa una baixa respecte el pressupost inicial del 28,85%. L’empresa ha presentat millores en l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants, així com un estudi de les afectacions i desviacions de trànsit que es patiran durant l’efectuació de les obres.

   

  L’adjudicació de l’obra la va fer la mesa de contractació després d’estudiar les nou ofertes presentades, avaluades prèviament per tècnics del Servei de Projectes de l’Ajuntament. Amb la suma del cost dels serveis afectats de Telefónica i Endesa, les obres tindran un cost final de 740.000 euros.