L’Ajuntament de Badalona aprova la venda de l’edifici “El Peix”  

  0

  L’import minin que poden oferir els licitadors és d’1.798.141 euros  

  Es seleccionarà l’oferta més avantatjosa per a l’interès públic seguint una sèrie de criteris de valoració basats en la proposta econòmica i el compromís social 

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest dimarts la venda de l’edifici anomenat “El Peix”, situat a l’avinguda Martí i Pujol, número 86. Els plecs de l’expedient d’alienació de l’immoble indiquen que l’import mínim del preu de compravenda que poden oferir els licitadors és d’1.798.141,50 euros sense incloure els impostos i les despeses associades al procés. Els interessats en participar en el procediment de compra hauran de formular les seves propostes igualant o millorant a l’alça aquesta xifra, per sota de la qual no s’acceptarà cap oferta. L’adjudicació es realitzarà mitjançant un procediment de pública concurrència, de manera que tothom que compleixi els requisits establerts al plec de clàusules administratives particulars podrà concórrer presentant-hi una proposició.  

  Entre les propostes admeses se seleccionarà l’oferta més avantatjosa per a l’interès públic seguint una sèrie de criteris de valoració que tenen una ponderació màxima de 100 punts. D’aquesta xifra, 80 punts estaran determinats per l’import econòmic ofert i els 20 restants dependran del compromís social de cada proposició. Concretament, obtindran 10 punts les ofertes que es comprometin a fer una promoció d’interès públic amb característiques vinculades a la satisfacció d’exigències socials, ja sigui en forma d’habitatge amb alguna mena de protecció oficial, habitatges cooperatius, residències de gent gran o propostes similars. També rebran 10 punts les ofertes que fomentin l’ocupació a la ciutat amb la realització d’una promoció amb qualsevol model d’activitat que no sigui l’ús residencial.  

  L’objectiu del criteri basat en el compromís social és aconseguir que la promoció sigui un equipament urbà. D’aquesta manera, una residència per a la gent gran o un gran centre de co-working i d’ensenyament, per exemple, compliria les dues directrius i obtindria 20 punts; una promoció d’habitatge de preu taxat, un edifici comercial o un d’oficines suposaria l’acompliment d’una de les directrius i aconseguiria 10 punts; mentre que un edifici plurifamiliar tradicional (promoció d’habitatge lliure en tots els pisos i local comercial en la planta baixa) no obtindria cap punt en aquest apartat.  

  L’edifici “El Peix” ocupa una superfície construïda de 2.283 m² distribuïda en una planta de soterrani, una planta baixa i cinc plantes de pisos. El soterrani i la planta baixa estan destinades a ús comercial i la resta tenen un ús d’oficina. L’immoble té la qualificació jurídica de bé patrimonial i no forma part del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona. Els usos admesos en aquest edifici són: habitatge, residencial, comercial, sanitari, recreatiu i esportiu, religiós i cultural, oficines, industrial i estacionat i aparcament.

  FER UN COMENTARI

  Si us plau introdueix el teu comentari!
  Si us plau introdueix el teu nom aquí