Les ajudes per pal·liar la pobresa energètica han augmentat un 626% des de 2011 a BDN

  0
  114
  IMG_9120.JPG

  21/02/2015 –  L’Àrea de Serveis Socials i Salut va destinar l’any passat un total de 82.000 euros en ajuts per pagar consums bàsics de subministraments energètics de llum, gas i aigua.

  L’any 2014 l’Ajuntament de Badalona va incrementar un 40% la despesa destinada a donar suport econòmic a les famílies per fer front als pagaments de subministraments bàsics. Així, l’Àrea de Serveis Socials i Salut va destinar l’any passat un total de 82.000 euros en ajuts per pagar consums bàsics de subministraments energètics de llum, gas i aigua, una quantitat amb la que es va cobrir el total de la demanda de les persones que complien amb els requisits. Durant el mateix període de temps –de gener a desembre de 2014– el nombre de peticions de suport econòmic per fer front a aquestes despeses familiars bàsiques es va incrementar en un 49%. L’augment des de fa quatre anys ha estat del 626% en quant al nombre d’ajuts i del 589% pel que fa a la quantitat econòmica destinada.

   

  D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha promogut el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, dotat amb 5.000.000 d’euros. D’aquest fons, un total de 681.411 euros es destinaran a Badalona, tal i com ja va avançar aquest diari fa uns dies en un reportatge sobre la pobresa energètica. Aquest fons té caràcter plurianual i vol donar resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministrament energètic (gas i electricitat) i d’aigua per motiu de falta de recursos econòmics.

   

  Requisits per accedir al programa d’ajuts metropolità

   

  Per accedir al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, s’ha de ser titular del subministrament i pertànyer a un dels següents grups de limitació econòmica:

  ·       Tenir més de 60 anys i ser perceptor de la pensió mínima de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, pensions no contributives de jubilació i pensions no contributives d’invalidesa

  ·       Unitat familiar on tots els seus integrants estan a l’atur

  ·       No excedir el màxim d’ingressos bruts anuals per família estipulats pel Govern per accedir al bo social: 10.841 euros per família unipersonal, 18.429 euros per família de dues persones i 23.849 euros per família de tres o més persones

   

  En el moment de rebre l’avís d’interrupció del subministrament, el titular del subministrament tindrà un període de 15 dies hàbils per adreçar-se al Serveis Socials Bàsics del seu territori i presentar una sol·licitud registrada d’informe sobre la seva situació personal de vulnerabilitat econòmica.