Mig milió d’euros per al manteniment preventiu de la legionel•la

    0
    LEGIONELA.jpg

    L’Ajuntament de Badalona ha licitat, amb un pressupost de 480.000 euros, el nou contracte plurianual de manteniment preventiu i normatiu de la legionel.la per a les instal•lacions esportives municipals. Així mateix, i també per a un període inicial de 2 anys, i per un import de 550.000 euros, s’ha licitat el contracte de servei de neteja de les instal•lacions esportives municipals. El contracte de manteniment preventiu de la legionel•la forma part de les mesures necessàries que el Servei d’Esports pren per assegurar el correcte control del risc de la presència de legionel•losi a cadascuna de les instal•lacions esportives. Aquesta actuació s’afegeix a les obres d’urgència que es van fer al Poliesportiu Casagemes i al camp de futbol de Badalona Sud a càrrec d’una empresa especialitzada, després que les inspeccions del Departament de Salut de la Generalitat detectessin la presència del bacteri Legionella i el tancament dels circuits d’aigua calenta sanitària. Els treballs per corregir les deficiències estructurals detectades en aquests dos equipaments esportius, que van començar a finals de l’any passat, han suposat una inversió de prop de 300.000 euros. Les actuacions han consistit, bàsicament, en la renovació del sistema de canonades,  el canvi de caldera i sistema de canonades