Nova campanya informativa sobre els requisits mínims exigibles als comerciants

    0

    El Departament de Consum de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, realitzarà del 6 al 13 de març, una nova campanya informativa adreçada al comerç sobre els “Requisits mínims exigibles als establiments pel que fa referència a la informació als consumidors”.

    Amb aquestes campanyes periòdiques es pretén donar informació i assessorament alhora que comprovar el grau de compliment pel que fa a la normativa dels fulls oficials de reclamació, l’exhibició dels preus de venda al públic i els justificants de pagament i altres aspectes bàsics per als consumidors. La campanya consistirà en la visita de tècnics de la Diputació de Barcelona acreditats per l’Ajuntament de Badalona, que s’adreçaran aleatòriament als establiments comercials de tota mena d’una zona prèviament delimitada i els informaran d’aquelles qüestions que estan previstes a la normativa de cara a complir els requisits de la informació que han de donar als consumidors.