Anunci

Per publicar el teu anunci en el Diari de Badalona, escriu el text del teu anunci en el formulari següent, en el qual el preu serà calculat segons el nombre de paraules e insercions. Una vegada completat realitza el pagament amb una targeta o compte de Paypal. Si necessiteu una factura o qualsevol gestió indiqueu-nos ho en els comentaris.

Preu estimat (Nombre de paraules x 0,35):