12 milions d’euros en contractes caducats

  0
  clavegueram.jpg

  02/12/2016 – Sis dels vuit contractes de serveis de Via Pública estan en continuïtat de servei des de, almenys, 2012.

  El dels contractes de serveis és un dels temes més recurrents des de principis de mandat, a Badalona i a altres municipis. El govern de Guanyem, ERC i ICV-EUiA es va proposar revisar la situació de diferents serveis externalitzats, sobretot des del Departament Via Pública, i l'any passat va iniciar alguns anàlisis. Fa uns dies, l'executiu va fer públic el primer informe, relatiu al servei de neteja i recollida de residus, el contracte més vast de la corporació, amb un valor anual d'uns 20 milions d'euros. La diagnosi presentada parlar de possibles irregularitats de fins a 12,8 milions d'euros, una xifra que ha fet trontollar el Consistori la darrera setmana.

   

  El de la neteja, tot i ser el més gran, no és l'únic, ni el que es troba en una pitjor situació administrativa. De fet, és un dels únics dos que es troben dins el seu període de vigència, ja que va ser engegat el 2010 i té una durada de 10 anys. L'altre és el de la reparació i manteniment d'àrees de jocs infantils i de gent gran, iniciat fa menys d'un any per un valor anual de 275.000 euros. La resta de contractes de la regidoria amb un relatiu pes econòmic, d'almenys 100.000 euros, es troben en continuïtat de servei, o caducats.

   

  Govern i grups municipals han parlat i debatut reiteradament sobre la situació de continuïtat de serveis de diferents contractes municipals, però, què suposa aquest terme? La continuïtat de servei és la situació administrativa que es dóna quan un contracte supera el seu període de vigència i els anys de pròrroga permesos. En teoria, el vincle contractual ha acabat, però, per llei, l'adjudicatari té l'obligació de seguir desenvolupant la funció amb les mateixes condicions que marca el plec ja caducat, atès que es tracta d'un servei essencial per a una localitat.

   

  El regidor d'Espais Públics, Francesc Duran, explica que aquesta situació té molts inconvenients, més enllà de tenir un servei en una situació transitòria i desfasada. En els serveis que han de comptar amb tecnologies, com ara els semàfors o l'enllumenat, el fet de tenir el contracte en continuïtat de servei impedeix exigir a l'empresa concessionària la utilització de sistemes més nous, de menys consum o menys contaminants. “Els preus no estan ajustat a la realitat i no es poden revisar amb el pas dels anys si no renoves el contracte”, assegura Duran. En alguns casos, aquesta situació pot comportar un perjudici econòmic.

   

  Contractes en procés de renovació

   

  Paviments, clavegueram, neteja d'edificis, senyalització i semàfors, i il·luminació són els diferents contractes que a dia d'avui es troben en continuïtat de servei, i tots plegats sumen prop de 12 milions d'euros. Tres d'ells van caducar l'any 2009, encara en el darrer mandat del PSC, que va començar el procés de renovació d'alguns d'ells; els altres tres, van finalitzar la pròrroga el 2012, en mandat del PP.

   

  Els contractes, a dia d'avui, estan en mans de FCC; que en gestiona dos -a banda de la neteja viària-, ACSA; ACISA; Marcas y Viales-Diez y CIA; i SECE. De tres d'ells ja s'han redactat els plecs tècnics i estan sent revisats pels serveis municipals a nivell jurídic i administratiu: el manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram; la neteja i la inspecció interna del clavegueram, i el manteniment de la senyalització horitzontal i vertical. Dos d'ells, la conservació i reparació de l'enllumenat i el manteniment dels semàfors, estna en procés de revisió tècnica per decidir com serà la renovació. El darrer, el de la neteja d'edificis, està a l'espera d'una negociació política. En qualsevol cas, tots es començaran a resoldre durant el primer semestre del proper any.