Auditoria ciutadana per la transparència econòmica

  0
  Xerrada Auditoria AVV Nova Lloreda.jpg

  26/04/2013 – El Grup Auditoria Badalona, vinculat a l’Assemblea d’Indignats, és un col·lectiu de ciutadans que treballen per aconseguir més transparència municipal i lluitar contra el deute públic il·legítim

  Puges les escales de l’Associació de Veïns del centre de Badalona, a Baix Mar, i entres a una de les estàncies de la planta superior. Et trobes amb una desena de persones al voltant d’una taula plena de papers, documents i telèfons mòbils. Debateixen i consensuen decisions entorn a un ordre del dia que marca la trobada des que comença fins que s’acaba. Fan una valoració dels assumptes que han deixat enrere i preparen els que volen encarar durant els propers dies. Es reparteixen diferents tasques entre els allà presents, però també amb altres persones que no poden apropar-se a les trobades i mantenen el contacte a través del correu.

   

  Cada dilluns a les 20.30 hores, el Grup Auditoria Badalona es reuneix a un espai cedit per l’AVV del Centre per parlar sobre qüestions de l’economia local. Es tracta d’un col·lectiu que neix arran de l’Assemblea Badalona Indignada i com a secció local de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), repartida arreu de l’estat i amb un dels eixos principals a Barcelona. No són experts en finances, no són juristes ni advocats i tampoc coneixen fil per randa com funciona l’administració pública. Són ciutadans i ciutadanes, provinents del 15M, d’entitats, xarxes i organitzacions socials que volen controlar en què es gasten els seus impostos; o millor dit, controlar en què no s’han de gastar. De fet, l’objectiu principal d’aquesta plataforma és analitzar i demostrar quina part del deute públic és il·legítim, denunciar els seus responsables i exigir el no pagament

   

  A menor escala, l’Auditoria persegueix la transparència local: un flux d’informació clar entre autoritats i ciutadania, preguntes amb resposta i uns pressupostos municipals sense trampes i comprensibles per a tothom. Per això, una de les finalitats a la llarga és elaborar una pàgina web, com la que ja té el grup auditor barceloní (www.ocab.es), on tothom pugui expressar un dubte relacionat amb els diners de l’ajuntament que serà tramitat a través de la plataforma al propi consistori.

   

  Entendre el material amb el qual tracten, però, és el primer pas. Per això, des de la germinació del grup de treball a Badalona, els seus membres s’han anat autoformant, gràcies, entre d’altres coses, al recolzament constant de grups d’altres municipis com Barcelona o L’Hospitalet. Les tasques en xarxa i coordinació amb la resta de nodes locals és essencial. Igual que el treball de difusió. I és que a més de les trobades setmanals al centre, l’Auditoria organtiza xerrades amb freqüència a entitats veïnals dels diferents barris de la ciutat per informar la ciutadania i animar-la a unir-se a aquesta creuada contra el deute il·legítim i a favor de la transparècia econòmica.

   

  La liquidació del pressupost local, en dubte

   

  Tot i que Auditoria Badalona va aparèixer a finals d’any, la seva acció més contundent i destacable es va produir fa un mes, al darrer Ple municipal. La setmana anterior, el govern local havia presentat una liquidació positiva del pressupost de 2012 que tota l’oposició va posar en dubte. Dos dels membres del col·lectiu van intervenir per transmetre una sèrie de preguntes sobre la liquidació del pressupost que van deixar més d’una boca oberta. L’Auditoria havia tingut accés a un informe de l’Interventor municipal on es detallaven les minuciositats dels comptes de 2012. L’interrogació va apuntar, bàsicament, en tres direccions: 1. Plantejar si, dins la liquidació, s’havia comptat un deute de 9,5 milions en concepte d’expropiacions i altres gestions urbanístiques, inclosos dins del Compte 413, on s’acumulen fins a 15 milions en deutes; 2. Si l’incompliment de certes previsions d’estalvi, com per exemple en personal de confiança i serveis externalitzats, influeixen i es comptabilitzen a la baixa en la liquidació; 3. Si realment era tan necessari demanar un préstec ICO enguany, a un tipus d’interès elevat, i hipotecar-se fins el 2022.

   

  La resposta de govern municipal i de l’Interventor han negat que aquest elements distorsionin el resultat de la liquidació. Els 9,5 milions, i els altres 6, tots inclosos dins el Compte 413, no s’han de sumar dins el tancament de l’exercici administratiu perquè són despeses imprevistes, acumulades al llarg dels darrers anys, que no estan pressupostades. De moment, l’Ajuntament ha rebutjat demanar un altre préstec per sufragar aquests deutes i intentarà solucionar-ho per vies alternatives. Quant al segon punt, fonts municipals apunten que les previsions no sempre es compleixen, i encara que hi ha alguns apartats on el resultat s’ha desviat en negatiu, hi ha d’altres que ho han fet en positiu i això ho equilibra. Per últim, i recpecte del présec ICO, el govern assegura que totalment necessari, ja que si no s’hagués pagat els aproximadament 34 milions als proveïdors, l’Estat hauria retirat a l’Ajuntament la part proporcional al deute dels pressupostos d’enguany, el què hauria suposat un greu problema financer.