Badalona busca la revitalització econòmica del polígon Can Ribó

  0
  50
  can ribo.JPG

  04/01/2014 – El Ple aprova el canvi d'usos de les naus perquè puguin acollir activitats terciàries; sí s'ha limitat, no obstant, l´'us de bars d'oci i de discoteques.

  El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat i amb caràcter provisional el Pla especial urbanístic d’ampliació d’usos del sector industrial dels barris de Canyadó i del Manresà durant la sessió del mes de desembre.

   

  L’objectiu bàsic del Pla és propiciar una millora del sector industrial, que el permeti integrar-se més amablement amb les zones residencials adjacents: els habitatges del barri de Canyadó, al sud-oest, i els del barri del Manresà, al nord-est. Amb aquesta finalitat, es proposa que en els carrers relacionats amb els nuclis residencials sigui admissible l’ús terciari, sense la desaparició de l’ús industrial i de manera totalment compatible, per tal de revitalitzar la zona i les naus, moltes de les quals es troben buides actualment.

   

  Concretament, el pla proposa l’ampliació d’usos a les parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de l’exterior, que siguin contigües a zones residencials del barri de Canyadó i del Manresà. Així mateix, pretén limitar l’ús recreatiu de bar-musical i discoteca en el sector central de la zona industrial, per tal d’admetre només aquest tipus d’ús als locals segons el planejament vigent; això és, no concedir més llicències d’obertura més enllà de les ja existents. A més, el Ple també va aprovar l’enderroc dels establiments d’oci de la carretera de Mataró.

   

  L’àmbit del Pla té una superfície de 27,75 hectàrees i queda delimitat pels carrers Jaume Ribó, Pompeu Fabra, Pau Vila, Riera de Canyadó, Occitània, Velázquez, Manresà, passatge de Josep Pla i Casadevall i la carretera de Mataró.