Badalona enceta la reparació del sobreeixidor d’aigües de la Riera de Matamoros

  0
  55
  sobreeixidor.jpg

  14/10/2015 – Les obres de reparació van a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i s’estima que el cost serà de 150.000 euros.

  Aquest mes d’octubre han començat els treballs per reparar el sobreeixidor d’aigües de la Riera de Matamoros, el canal obert de formigó que té la funció de descarregar els col·lectors principals d’aigües de pluja quan aquests es troben saturats en episodis de pluges intenses. Les obres de reparació van a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i s’estima que el cost serà de 150.000 euros.

   

  A causa dels temporals de Llevant del passat hivern, a principis del mes de febrer, l’últim tram del sobreeixidor de la riera de Matamoros es va acabar trencant i una part del mur lateral va quedar decantada a conseqüència del desgast dels cops de mar. Aquesta situació altera el funcionament de l’estructura, i a més a més presenta un risc de seguretat.

   

  Les obres consisteixen en retirar les parts que han sofert deterioraments irreversibles. No es reconstruiran, però, en formigó, tal com eren abans, sinó que es crearà una estructura amb la flexibilitat suficient per tal de que pugui assumir possibles assentaments en el futur, mantenint la seva funcionalitat. Les obres s’han iniciat la segona setmana d’octubre i es preveu que estiguin finalitzades a començament del proper mes.

   

  Caractrerístiques tècniques del sobreeixidor:

  L’estructura consisteix en un canal obert de formigó situat a la zona de la platja de Badalona, d’una amplada de 9,80 metres, amb un pendent aproximat de l’1% . La longitud dels murs laterals del canal, entre l’interceptor i el final és d’uns 35 metres. Els murs laterals són de formigó armat, de 0,30 metres de gruix i una alçada variable ( entre 1,95 i 2,85 m.).