Badalona perseguirà l’ús fraudulent de les targetes d’estacionament de mobilitat reduïda

  0
  Aparcament persones mobilitat reduïda - distintiu.JPG

  19/10/2017 – La Guàrdia Urbana va detectar que el 2016 un 68% de les utilitzades en zones blaves eren fotocòpies.

  Badalona realitzarà un seguiment estricte de l'ús que es fa de les targetes d’estacionament de persones amb mobilitat reduïda amb l’objectiu d’evitar els fraus i la seva utilització indeguda. La Guàrdia Urbana ha detectat que algunes persones fan un ús fraudulent d’aquesta, la majoria de les quals no respecten que les targetes són personals i intransferibles i les utilitzen en absència del titular, manipulen les dades o fins i tot reprodueixen o falsifiquen els documents originals. En alguns casos, aquestes falsificacions estan destinades a la seva comercialització.

   

  Els responsables municipals han explicat que, durant l’any 2016, es va detectar que a les zones blaves d’aparcament de la ciutat el 68% de les targetes utilitzades eren fotocopiades; el 3,8% eren targetes d’altres comunitats autònomes o d’altres països i només un 28,4% van ser targetes originals.

   

  Davant l’existència d’aquest tipus de frau, la Guàrdia Urbana de Badalona augmentarà el control i seguiment sobre les persones que utilitzen targetes d’estacionament. En cas que es detecti a persones usuàries que estan cometent irregularitats, se li farà entrega d’un volant d’ús fraudulent de la targeta, que pot comportar la retirada de la mateixa durant un període de 12 a 24 mesos.

   

  Les modificacions de les targetes d’estacionament suposen un delicte de falsificació de documents públics, que podrien ser resolts fins i tot per la via penal. En el cas de Badalona, les persones infractores seran sancionades administrativament i hauran d’afrontar multes que oscil·len entre els 301 euros i els 6.000 euros.

   

  Les targetes busquen facilitar la circulació en vehicles a aquelles persones que tenen dificultat per realitzar moviments i permet a les persones usuàries estacionar en les zones blaves de Badalona sense límit de temps i sense obligació de pagament de les taxes així com estacionar en zones verdes, zones de resident i en zones de càrrega i descàrrega que siguin públiques. La targeta permet també aparcar els automòbils en qualsevol part de la via pública sempre que no es destorbi la circulació de vehicles i persones.