El barri de Sant Crist estrena les primeres rampes mecàniques de la ciutat

  0
  Rampes Sant Crist 3.JPG

  17/03/2014 – Aquest cap de setmana han entrat en funcionament les rampes mecàniques del carrer de Cuba, al barri de Sant Crist, les primeres que s’instal·len en un espai públic de la ciutat.

  Aquest cap de setmana han entrat en funcionament les rampes mecàniques del carrer de Cuba, al barri de Sant Crist, les primeres que s’instal·len en un espai públic de la ciutat.

   

  El govern de Badalona va decidir instal·lar aquestes rampes al carrer de Cuba davant del gran nombre de ciutadans que el fan servir habitualment per fer els seus desplaçaments i perquè el pendent del carrer és del 19%. La llargària del tram de carrer que acull les rampes mecàniques és de 42 metres.

   

  S’han instal·lat dues rampes que funcionen únicament en el sentit de pujada, i amb un replà entremig. Per als casos d’aturada de les rampes mecàniques per avaria o manteniment, el projecte també ha inclòs recorreguts fixos mitjançant rampes pavimentades i replans, de forma que l’ alternativa de pas és millor que la que hi havia abans de les obres.

   

  Les obres de construcció de les rampes mecàniques del carrer de Cuba, que han tingut una durada de sis mesos, han servit també per renovar completament la xarxa de clavegueram, posar un nou enllumenat públic, nova jardineria i xarxa de reg i nou mobiliari urbà com pilones i papereres. A més, s’han retirat les línies aèries de serveis existents. L’import del projecte ha estat de 653.000 euros, que ha finançat íntegrament l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el seu Pla d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACT).

   

  La inauguració de les rampes mecàniques s’ha fet enmig d’una festa ciutadana amb activitats adreçades als infants, amb xocolatada i inflables.