El govern proposa una pujada de taxes i preus per 2013 del 6% a ritme d’IPC

  0

  24/10/2012 – La variació està supeditada al creixement de preus entre agost de 2010 i de 2012; l'executiu també planteja una taxa de 200 euros per demanar una segona prova d'alcoholèmia en un control policial.

  El govern municipal va presentar dilluns la proposta inicial pels preus públics i taxes relatives a 2013 amb diverses qüestions a destacar. La majoria seran actualitzades en relació amb la pujada de l’IPC d’un 6,2% entre l’agost de 2010 i el de 2012.

   

  L’Impost de Bens Immobles, un dels que afecta a un nombre major de ciutadans, augmentarà només un 3%, donat que a principis del present curs es va haver d’incrementar en un 10% a petició de l’Estat. Això sí, comptarà amb subvencions del 80% per a les persones que cobrin la renda mínima d’inserció.

   

  El plantejament inicial, a més, inclou la congelació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) -plusvàlua-.

   

  Una novetat que ha cridat molt l’atenció ha estat la intenció d’establir una taxa de 200 euros quan els conductors requerits en un control d’alcoholèmia demanin una segona prova de contrast.

   

  El regidor d’Hisenda i Recursos Interns, Ramón Riera, explica que la modificació de les ordenances fiscals i preus públics s’ha d’ajustar a l’actual situació que viuen les administracions públiques i, en el cas de Badalona, al pla econòmic-financer aprovat pel Ple de l’Ajuntament el novembre de 2011 i al pla d’ajust aprovat també el passat mes de març.

   

  D’altra banda, es mantenen la totalitat de les bonificacions, deduccions i quotes reduïdes que prenen com a referent les situacions personals; les activitats econòmiques i la creació d’ocupació; la protecció del medi ambient i determinades obres.