Un locutori de Marquès de Mont-Roig serveix de llar per a diverses persones

  0
  Locutori-habitatge.JPG

  29/04/2013 – La Guàrdia Urbana va descobrir llits, matalassos i sofàs a la planta baixa de l'establiment.

  La Guàrdia Urbana de Badalona ha inspeccionat recentment un locutori situat a l’avinguda del Marquès de Mont-Roig davant la sospita que en aquest establiment pernoctaven de manera habitual diverses persones. Els agents van poder comprovar que a la planta baixa d’aquest locutori hi havia diversos llits, matalassos i sofàs.

   

  El cos policial va aixecar dues actes durant la seva inspecció ja que la titular de l’establiment no havia comunicat el canvi de titular de l’activitat i tampoc no va presentar l’assegurança de responsabilitat civil.

   

  Davant d’aquesta situació i a causa de l’ús indegut d’aquest local comercial com a habitatge, l’Ajuntament de Badalona ha iniciat la tramitació de l’expedient administratiu corresponent des del Departament de Disciplina Urbanística amb l’objectiu de restablir la legalitat. Si aquest establiment comercial manté uns usos no legalitzats que no s’ajusten a la seva activitat com a locutori, se li podria aplicar una sanció administrativa i fins i tot clausurar-lo.