Commemoració del Dia contra la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

  0

  Aquest document pretén ser un punt i seguit per la defensa dels drets de lesbianes, gais, transgèneres, intersexuals, bisexuals i transsexuals i evitar les situacions de discriminació i violència contra aquests col·lectius, per assegurar que als nostres municipis es pugui viure en la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

   

  La no-discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, ja és molt present en la normativa vigent europea, estatal i autonòmica, però la Llei 11/2014 de 10 d’octubre, aprovada pel Parlament de Catalunya, fa un pas més i amplia el marc normatiu en l’àmbit de els/les LGBTI, la qual cosa ha de servir per aconseguir reduir la discriminació i fomentar valors d’igualtat, respecte i tolerància entre les persones.

   

  El Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals, tenim com a missió vetllar pels drets fonamentals i llibertats públiques de les persones dels nostres pobles i ciutats, i per tant, com fixa el propi article 3 de la mencionada llei, hem de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva dins el nostre àmbit competencial.

   

  Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals hem de vetllar pel dret a la no discriminació amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar al què pertanyi.

   

  Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals, hem de procurar l’adequat assessorament, dirigint a la persona al servei d’orientació integral que atendrà les persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació oviolència per raó de l’orientació sexual la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

   

  Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals ens comprometem a la formació i sensibilització del personal de les oficines, tant funcionari com laboral, ja que les nostres institucions com administracions públiques de Catalunya que són, si tenen coneixement d’una situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan comentant, i actuar d’acord al protocol establert.

   

  Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals hem de vetllar per potenciar la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol manera de discriminació per raó de l’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i per tal de conscienciar i prevenir, en les xerrades que fem a instituts i escoles, posarem un èmfasi especial per vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferent models de família siguin respectades en els diferent àmbits educatius.

   

  Els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals vetllarem perquè als Ajuntaments dels nostres pobles i ciutats, promoguin les polítiques públiques per fer efectiva la igualtat de les persones LGBTIT en tots els àmbits que preveu la llei, i dins les seves competències en cadascuna de les àrees següents: educació, cultura, lleure, esport, mitjans de comunicació, salut, acció social, ordre públic i privació de llibertat, mercat de treball, ocupació i famílies.

   

  Com a defensors i defensores dels drets de la ciutadania no permetrem cap pas enrere en els drets aconseguits per aquest col·lectiu, i per això continuarem treballant pels seus drets, facilitant la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social, i contribuirem a superar els estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones.

   

  I amb motiu de l’acte de commemoració del Dia internacional contra la lesbofòbia, la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals donem a conèixer aquest document que suposa el nostre compromís amb els drets d’aquest col·lectiu.

   

  Fòrum SD

  Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals