L’estafa dels falsos revisors de gas

  0

  L’estafador és un personatge singular, un home educat i disfressat per la ocasió que amb la seva facilitat de paraula crea la suficient confiança entre les seves víctimes per així poder-les enganyar. Busca sempre els diners en metàl·lic, generalment de persones desvalgudes i gent gran que viuen soles i confiades a casa. Sap, com a bon estafador que és, que els avis acostumen a tenir diners a casa i això el fa ser excessivament amable i cordial i a la vegada cruel en els seus actes, al ser capaç d’aprofitar-se d’aquesta situació.

   

  Són varies les modalitats d’estafa, una de les més freqüents és l’estafa dels “falsos revisors de gas”. Es tracta d’un personatge que es fa passar per un tècnic de la companyia del gas que posa per excusa fer una revisió per la qual demana una quantitat d’euros (entre 100 i 250), un cost superior al preu de mercat. Generalment s’acrediten amb una fotocòpia i una fotografia enganxada on també apareix el logotip simulat d’una empresa de subministre del gas.

   

  El sistema emprat pels estafadors del gas busca fer la revisió de la instal·lació, moment en el que aprofiten a trobar algun defecte, com la goma de la conducció, el regulador o altres. Aquesta operació la voldrà cobrar en efectiu a un preu molt per sobre del seu valor real. En ocasions coaccionen a les seves víctimes amenaçant-les que si no poden fer la revisió, els tallaran el subministre de gas.   

   

  Hi ha casos que quan la víctima vol comprovar la veracitat de la inspecció, els mateixos estafadors a través dels seus telèfons mòbils truquen a un número d’una companya, evidentment falsa, per fer creure als propietaris de la legalitat de la revisió. En ocasions, si se’ls demana un rebut deixen un volant d’inspecció sense cap element identificatiu de cap empresa. Normalet aporten un nom i una adreça que sol ser falsa. 

   

  A més, cal tenir en compte que un cop dins de casa aquests estafadors de mena, poden aprofitar per sostreure joies i diners. Ho fan distraient a la víctima demanant-li qualsevol cosa, (un drap, un got d’aigua, etc) per tenir-la entretinguda i distreta moment que aprofiten per sostreure aquells objectes de valor que troben per sobre els mobles o pels calaixos de les habitacions mes properes a la zona de casa on treballen.  

   

  Des dels mossos d’esquadra recomanem i insistim en que quan es tingui qualsevol dubte sobre les revisions, els usuaris es dirigeixin directament als instal·ladors autoritzats de la zona. Els vertaders inspectors s’han d’identificar amb un carnet professional expedit per la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, les factures han d’estar ben detallades i han de ser comprensibles i versemblants. A més, les revisions de gas únicament es duen a terme cada quatre anys i cinc pel que fa a les de gas butà. Sempre en tots dos casos, ha d’arribar abans una notificació de la inspecció per escrit, això permet comprovar-la abans de la revisió i estar plenament segur que els revisors estan habilitats per dur a terme la inspecció del gas.

   

  Per Joan Figuera, comissari cap de la Regió Policial Metropolitana Nord