El govern proposa un augment de les taxes municipals del 1,7% pel 2014

  0
  IMG_0109.JPG

  04/10/2013 – L’executiu local, integrat pel PP, planteja una pujada generalitzada del 1,7%, amb l’IPC com a referència, de les ordenances fiscals i preus públics per 2014, a excepció d’algunes reduccions i congelacions.

  El govern municipal, encapçalat pel Partit Popular, ha presentat aquesta setmana la proposta  inicial d’ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2014, el conjunt d’impostos i taxes que els badalonins i badalonines hem d’abonar a nivell local. L’executiu assegura apostar, amb aquest nou plantejament, pel benefici de l’activitat comercial i la promoció econòmica de la ciutat. En aquest sentit, diu, una de les millores en les ordenances és la idea de disminució en un 10 per cent de la tarifa d’ocupació de la via pública per activitats comercials, que fa referència a la col•locació de taules, cadires i vetlladors annexos a tot tipus de bars, cafeteries, restaurant o qualsevol altre tipus d’establiment dedicat a la venda de menjars, begudes o gelats.

   

  En la mateixa línia, continuarà la congelació del preu de la tarifa per metre quadrat utilitzat pels marxants en els mercats d’encants de la ciutat, així com la de la tarifa per parada als mercats municipals.

   

  Un altre canvi es produeix en les tarifes corresponents al dipòsit de vehicles. En aquest cas s’ha ampliat el període d’estada gratuïta en el dipòsit, que passaria de les 4 hores actuals a 12, temps que no implicarà cap despesa afegida per als conductors quan vagin a recollir els seus vehicles.

   

  A més d’aquestes mesures, cal destacar, per segon any consecutiu, la congelació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que es troba en el seu màxim, i l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) –plusvàlua-. Per altra banda, la majoria de taxes i preus públics s’actualitzen en base a la referència de l’Índex de Preus al Consumidor (IPC), que ha augmentat un 1,7% a Catalunya des del passat mes de setembre.

   

  També es mantenen la totalitat de bonificacions, deduccions i quotes reduïdes, vinculades i diferents a cadascuna de les diferents taxes, prenent com a referent les situacions personals, les activitats econòmiques i la creació d’ocupació, la protecció del medi ambient i determinat tipus d’obres.

   

  Una de les qüestions que es van tractar durant l’audiència pública de presentació va ser la dels ajuts i bonificacions per a persones amb una delicada situació socioeconòmica, que finalment no s’han implantat. Des del govern, expliquen que, al no haver pogut elaborar un nou pressupost, no s’ha pogut destinar cap partida per aquest fi, però asseguren que és un dels objectius pel 2014.

   

  El regidor d’Hisenda i Recursos Interns, Ramón Riera, ha recordat que  l’Ajuntament de Badalona ha de complir amb un Pla d’ajust,  i que aquest fet “comporta un treball molt acurat a l’hora d’establir els criteris per elaborar les ordenances”. “Malgrat això, el govern ha fet un any més un esforç, perquè la majoria de taxes i preus públics s’actualitzin en base a l’IPC”, ha explicat Riera. “Hem de combinar racionalitat, eficiència, transparència i equitat per ajustar-nos a la realitat econòmica i social de la ciutat de Badalona”, ha afegit. El regidor ha destacat també que no hi ha cap impost de nova creació.

   

  Pel que fa als impostos, taxes i preus públics que actualitzen la seva tarifa o el seu tipus de gravamen en un 1,7 per cent són els següents:

   

  -Impost sobre Bens Immobles (IBI)

  -Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

  -Taxa pels serveis de cementiris

  -Taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública

  -Taxa per desplaçament de l’enllumenat públic

  -Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal•lacions

  -Taxa per l’expedició de documents administratius

  -Taxa per llicències urbanístiques

  -Taxa per serveis de protecció de la salut

  -Taxa per serveis socials

  -Taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais

  -Taxa per activitats en el domini públic

  -Taxa per estacionament regulat amb horari limitat a la via pública

  -Taxa per ocupació de vol, sòl i subsòl de la via pública

  -Taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores, transportadores, distribuïdores i/o comercialitzadores de serveis de subministrament

  -Preu Públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili

  -Preu Públic per a espectacles i actuacions culturals diverses organitzats per l’Ajuntament i els seus Organismes autònoms

  -Preu Públic per la utilització del Teatre Principal i el Teatre Zorrilla.

  -Preu Públic per la utilització dels espais dels centres cívic i de l’Espai Betúlia.

  -Preu Públic per la prestació de serveis amb motiu de la celebració de matrimonis i altres cerimònies civils.

  -Preu Públic per l’entrada a les restes romanes del Museu de Badalona.

   

  La resta d’impostos, taxes i preus públics mantenen la seva tarifa o el seu tipus de gravamen.

   

  El 2013, definitivament orfe de pressupost

  Tot i que cada mes que transcorria era una realitat que anava guanyant forma, aquesta setmana hem confirmat definitivament que el govern local no presentarà un nou pressupost per aquest 2013 i finalitzarem l’any amb una pròrroga de l’anterior. A dia d’avui, afirmen fonts municipals, s’està treballant en l’elaboració del pressupost pel 2014. Tot i que no hi ha un termini fixat a priori, la idea és tenir una proposta el més aviat possible. 

   

  Fins ara, el Ple ha aprovat tres modificacions pressupostàries, concretament als mesos de maig, juliol i setembre. D’aquestes variacions, unes han estat disminucions d’unes partides per compensar d’altres amb necessitats pressupostàries (dels mateixos àmbits o àrees); d’altres han estat per donar compliment a compromisos amb les diferents entitats locals (associacions, fundacions…) per rebre l’import de les seves subvencions.

   

  Però, sobretot, on s’ha produït l’augment més significatiu en detriment d’altres partides pressupostàries ha estat, per una banda, de 200.000 euros per cobrir el dèficit que pateix el Patronat de la Música de Badalona i, per l’altra, per cobrir el servei d’atenció domiciliària (SAD) que ha necessitat dues injeccions molt potents, de 1.000.000 d’euros al maig i de 476.519 al juliol.

   

  L’oposició no deixarà passar la proposta sense negociar

  El PSC considera el nou plantejament “una agressió als sectors socials més dèbils”

  Els socialistes creuen que la proposta d’ordenances fiscals denoten “una preocupant falta d’imaginació de cara a aconseguir nous recursos per la ciutat i signifiquen una autèntica agressió als sectors socials més perjudicats per la crisis, que veuen com s’incrementen les taxes relacionades amb serveis socials o protecció de la salut mentre que es premia als infractors ampliant el període d’estada gratuïta en el dipòsit municipal dels vehicles retirats per la grua”.

   

  “Resulta irònic que destaquin la congelació de la tarifa que paguen els venedors dels encants com una aposta per afavorir l’activitat comercial quan, durant molts anys, aquesta taxa ha estat congelada i va ser el PP qui, l’any passat, la volia apujar”, manifesta el cap del grup municipal, Jordi Serra. Les al·legacions socialistes, entre d’altres, van impedir-ho, afegeix Serra.

   

  El PSC, a més, recorda que l’executiu es va comprometre a atorgar subvencions específiques en determinats tributs en favor dels sectors de població amb més risc d’exclusió social i que això no s’ha complert. “El PP ha estat incapaç de presentar uns pressupostos i per això” no hi ha subvencions i exempcions als tributs municipals.

   

  Esperen les explicacions del govern però “sense perdre de vista els antecedents i l’escassa credibilitat del PP”, i avancen que el què han vist no els “fa el pes”.

   

  CiU creu que aquestes mesures no són suficients per ajudar a crear ocupació

  Convergència i Unió Badalona considera que la proposta d’ordenances fiscals per al 2014 “no serveix per a estimular l’economia productiva de la ciutat ni ajuda a generar llocs de treball”. En aquest sentit, el president del grup municipal, Ferran Falcó, ha destacat que “quedar-se amb una rebaixa de les terrasses als bars i congelar la taxa dels encants és clarament insuficient per a ajudar, des de la fiscalitat local, a la creació d’ocupació, que és el principal repte”. Per això, Falcó ha anunciat que el seu grup té intenció de presentar esmenes a diversos impostos i taxes que tenen influència en l’economia productiva de la ciutat, com ara l’impost de construccions, la taxa d’activitats, o la de llicències urbanístiques, entre altres.

   

  D’altra banda, els nacionalistes insten el govern municipal a explicar, amb números i exemples concrets, que suposarà l’actualització de l’IBI amb un tipus de gravamen de l’1,7%, que és el que es va anunciar ahir, i ha recordat que aquest impost és dels més elevats de Catalunya i no pot continuar pujant. La voluntat de presentar esmenes a les ordenances implicarà, com a mínim, l’abstenció del grup de CiU en la seva aprovació inicial, a no ser que el govern del PP obri un procés de diàleg previ amb els grups que permeti introduir canvis en la proposta abans que sigui votada inicialment.

   

  ICV-EUiA critica que el govern no hagi presentat les ordenances a l'oposició abans de fer-les públiques

  Des de ICV-EUiA també s’han mostrat molt crítics amb les noves ordenances. Més enllà del contingut, diuen, no creuen que la forma de presentar-los sigui la correcta: “d’esquenes a la ciutadania, convocant una sessió amb molt poc temps per cumplir amb el reglament, però sense parlar ni informar els partits”, reprova la regidora Asun Garcia. L’ecosocialista explica que la primera notícia que van tenir va ser a través de la nota de prensa, i que fins dilluns no es reuniran am Hisenda.

  Pel què han vist de moment, afirmen, el govern local demostra poca imaginació i no aporta “res de nou”. “No han complert la seva paraula quant a subvencions ni ajudes per a les famílies amb membres a l’atur, no mostren compromís social i incrementen l’IBI de forma generalitzada, sense tenir en compta nivells de renda”, critica Asun Garcia.

  Tot i que encara no tenen informació completa de la proposta, ja anuncien que presentaran diverses  al·legacions que posaran com a condició per deixar passar les noves ordenances al Ple.