Junta d’accionistes el 22 de desembre

  0
  42
  13057.jpg

  19/11/2014 – El Consell d’Administració del FIATC Joventut acorda convocar una Junta General d’Accionistes per aprovar els comptes anuals i el pressupost 2014-2015.

   

  La Penya celebrarà la tradicional Junta General d’Accionistes el pròxim 22 de desembre (20h), a les instal·lacions del Palau Olímpic de Badalona, domicili social de l’entitat presidida per Jordi Villacampa. Es realitzaran dues convocatòries: la primera el dia 22 i la segona el dia 23 de desembre, també a les 20h.

   

  El consell del FIATC Joventut ha planificat el següent ordre del dia:

   

  Primer. Informe del President del Consell d'Administració.

   

  Segon. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió, així com de la gestió del Consell d'Administració i proposta d'aplicació del resultat, tot això referit a l'exercici social tancat el 30 juny 2014 .

   

  Tercer. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2014/2015.

   

  Quart. Nomenament com a conseller del senyor Jordi Mach López (Àrea Social).

   

  Cinquè. Facultar el Consell d'Administració, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, per augmentar el capital social.

   

  Sisè. Aprovació de l'acta de la sessió i designar la persona per protocol·litzar els acords presos.

   

  Setè.Torn obert de paraules.