Noves mesures fiscals per reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat

  0

  L’Ajuntament de Badalona ha adoptat una sèries de mesures extraordinàries vinculades a l’exacció d’impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat. Aquestes mesures es prenen arran de la declaració de l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat, segons Reial Decret 463/2020, de 14 de març, publicat al BOE núm. 67 del mateix dia, i el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents i extraordinàries per reduir l’impacte del coronavirus.

  En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona ha decidit prendre les mesures següents:

  Ajornar el cobrament del conjunt d’impostos i taxes municipals subjectes a padró que encara no s’han posat al cobrament, per la paralització de terminis del RD 463/2020:

  • Impost sobre Bens Immobles (Urbans)
  • Impost sobre Bens Immobles (Rústics)
  • Impost sobre activitats econòmiques-
  • Taxa Mercats Setmanals i encants 2a fracció
  • Taxa gestió administrativa mercats municipals 2a fracció
  • Preu Públic recollida residus sòlids urbans
  • Preus públics instal·lacions esportives
  • Preus públics ús gimnàs municipal i piscina municipal.
  • Preu públic atenció domiciliària i teleassistència

  Una vegada hagi finalitzat el període d’alarma o situació d’excepcionalitat, es comunicarà, mitjançant els corresponents anuncis oficials als contribuents, els nous període de cobrament dels rebuts dels impostos, taxes i preus públics detallats anteriorment.

  En relació als tributs, taxes i preus públics que actualment estan en període de cobrament voluntari, s’estableix el següent:

  L’ajornament del cobrament de rebuts domiciliats i l’allargament dels terminis de pagament dels rebuts domiciliats i no domiciliats, tot d’acord amb el que preveu el mateix RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma i del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, en relació al terminis administratius i judicials, tant de prescripció com de caducitat, que estan suspesos dels següents impostos, taxes i preus públics que actualment estan en període de cobrament voluntari:

  Segons estableix l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març els terminis de pagament dels tributs assenyalats es prorroguen fins al 30/04/2020.

  En relació a la recaptació executiva:

  • S’aturaran totes les notificacions als contribuents de providències de constrenyiment i s’atura el procediment executiu segons l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març fins al 30/04/2020.

  FER UN COMENTARI

  Si us plau introdueix el teu comentari!
  Si us plau introdueix el teu nom aquí