Oberta la convoctòria pública de 12 places d’agent de Guàrdia Urbana

  0
  IMG_0284.JPG

  20/06/2017 – Els interessats poden presentar la sol·licitud fins al proper 6 de juliol; els seleccionats iniciaran el curs a l'escola de policia la propera tardor.

  Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu de 12 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana de Badalona, pel sistema d’oposició lliure, es poden presentar des d’aquest 17 de juny i fins al proper 6 de juliol. Aquestes places estan previstes a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2016 i 2017 de l’Ajuntament de Badalona. La presentació de les instàncies per participar en aquest procés es pot fer telemàticament a través del web municipal (https://www.seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica).

   

  Per poder ser admès en aquest procés selectiu, els aspirants hauran de reunir diversos requisits com tenir la nacionalitat espanyola; haver complert 18 anys; estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica de cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent o superior; no patir cap malaltia; tenir una alçada mínima d’1,70 metres per als homes i d’1,60 metres per a les dones; posseir el carnet de conduir de la categoria B i el permís de conduir vehicles de la classe A; posseir el certificat de nivell intermedi de català o equivalent o superior, i no haver estat condemnat per cap delicte, entre altres.

   

  El procés selectiu constarà de tres fases: fase d’oposició, fase de formació, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i fase de pràctiques, durant 12 mesos a la pròpia Guàrdia Urbana. La fase d’oposició estarà formada per cinc proves obligatòries i eliminatòries: prova cultural i de coneixements específics, prova de català, prova d’aptitud física, proves psicotècniques i proves mèdiques.

   

  Demanen celeritat per a cobrir les vacants d'oficials

   

  Des del SFP celebren la ràpida convocatòria, però recorden que hi ha diferents vacants d'intendent, sergents i caporals que s'han de cobrir i consolidar amb els processos interns adients perquè l'escala jeràrquica funcioni com cal, i ningú hagi d'assumir funcions que no corresponen a la seva plaça. Segons diuen, es començarà a dialogar per a fer cobrir aquests forats a partir de setembre.