Sistrells disposarà de més habitatge protegit

  0
  sistrells.jpg

  05/12/2016 – El Ple modifica el PERI del barri per transformar en habitatge públic, amb un màxim de 30 pisos, una parcel·la destinada a construcció privada.

  El Ple de l’Ajuntament de Badalona la passada setmana la Modificació del PERI de Sistrells per tal d’incrementar l’ús d’habitatge i transformar una parcel·la destinada a habitatge privat en habitatge públic. També s'ha transformat el sostre comercial de planta baixa per destinar tot el sostre de la unitat a habitatge protegit (HPO).

   

  Es tracta d'una modificació que afecta a la cantonada formada pel carrer de l’Escultor Manolo Hugué i l’avinguda de Catalunya, sòls qualificats de zona de renovació urbana. Compta amb parcel·les de titularitat privada i una parcel·la sobrant de vial de titularitat municipal que representa el 30% del total. La formulació d’aquest instrument urbanístic es fa per iniciativa pública.

   

  La previsió del planejament vigent era destinar el sostre residencial a habitatge lliure i aquesta nova proposta el destina a habitatge protegit. El potencial màxim de número d’habitatges és de 30. Es proposa una distribució del 50% d'habitatge protegit de règim general i 50% protegit però de preu concertat. Es condiciona per normativa que en el cas de no construir el màxim número d’habitatges, la condició serà que 2/3 serà habitatge protegit de règim general. Per tal d’agilitzar el seu desenvolupament es canvia el sistema de gestió, passant del sistema de cooperació al de compensació.