Així són els terminis de pagament de taxes i impostos a Badalona el 2022

  0
  72

  Des de l’Ajuntament de Badalona es recomana domiciliar els rebuts per evitar els recàrrecs i no haver de fer cues. Els terminis de pagament dels rebuts de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per a aquest any 2022 queden de la següent manera: 

  Rebuts no domiciliats 

  •          Del 4 de febrer al 5 d’abril: taxa pels serveis de cementiris municipals; taxa per entrada de vehicles – guals; taxa per ocupació de quioscs i marquesines; taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles i la taxa d’ocupació de via pública amb caixers.  

  •          Del 18 de febrer al 22 d’abril: impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

  •          Del 5 d’abril al 7 de juny: impost sobre béns immobles (IBI) urbans i impost sobre béns immobles rústics. 

  •          De l’1 d’abril al 3 de juny: primera fracció de la taxa del mercat setmanal i encants i de la taxa de gestió administrativa dels mercats i precaris.  

  La segona fracció d’aquesta taxa del mercat setmanal i dels encants i de la gestió administrativa dels mercats i precaris es cobraria del 3 d’octubre al 5 de desembre.

  •          De l’1 de setembre al 4 de novembre: preu públic de la recollida de residus sòlids urbans i la taxa d’ocupació de la via pública (taules i cadires). 

  •          Del 16 de setembre al 16 de novembre: impost sobre activitats econòmiques (IAE). 

  Rebuts domiciliats 

  •          Els rebuts domiciliats de la taxa pels serveis de cementiris; la taxa per entrada de vehicles – guals; la taxa per ocupació de quioscs i marquesines; la taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles a la via pública; la taxa d’ocupació de la via pública amb caixers i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobraran el dia 1 d’abril.  

  •          L’import de l’IBI rústic es cobrarà l’1 de juny.  

  •          La taxa dels mercats setmanals i encants es pagarà en dues fraccions la primera l’1 de juny i la segona l’1 de desembre.  

  •          La taxa de gestió administrativa de mercats i precaris es pagarà també en dues fraccions la primera l’1 de juny i la segona el 2 de desembre.  

  •          La taxa d’ocupació via pública (taules i cadires) i el rebut anual domiciliat per la recollida de residus sòlids urbans es cobrarà el 2 de novembre.   

  •          La domiciliació bancària de l’IBI i de l’IAE té l’avantatge del pagament fraccionat. Els rebuts domiciliats en quatre terminis de l’IBI urbans es cobraran els dies 2 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre.  

  •          Pel que fa a l’IAE, els rebuts domiciliats en tres terminis es cobraran els dies 3 d’octubre, 2 de novembre i 1 de desembre. 

  En el cas que es disposi de certificat digital o DNI electrònic es pot consultar la informació tributària i fer aquests tràmits a www.orgt.diba.cat o a www.badalona.cat.

  FER UN COMENTARI

  Si us plau introdueix el teu comentari!
  Si us plau introdueix el teu nom aquí