Comença el desmantellament de les Tres Xemeneies d’Endesa a Sant Adrià i Badalona

  0
  56
  3 chimeneas.JPG

  21/11/2012 – Està previst que els treballs, que també afecten la part de central que hi ha a Badalona, es perllonguin de 18 a 24 mesos.

  Endesa ha començat els treballs de demolició i desmantellament de les antigues centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs i Badalona, que és previst que es prolonguin de 18 mesos a 24 mesos. En aquest procés, i com a conseqüència de l’interès de les administracions, és previst preservar les tres xemeneies i la nau de turbines com a elements singulars de l’skyline del litoral barceloní. Els futurs usos d’aquestes edificacions estan pendents de definir.

   
  Com a conseqüència del tancament de la central, l’abril de 2011, Endesa promou un procés de tancament ordenat i segur de les instal·lacions que queden en desús i que preveu, entre altres activitats, el seu desmantellament electromecànic. Aquest és el cas de dos generadors de vapor ubicats al terme municipal de Badalona i dels equips electromecànics associats a les turbines de Sant Adrià. A més, també inclou la demolició de naus i altres edificis no industrials com oficines, magatzems o vestuaris, entre d’altres.  

   
  Pel què fa a les tres xemeneies, de 200 metres d’alçada, es desmantellaran tots els equips però es conservaran les estructures de formigó i les bigues mestres que sostenen els equips generadors de vapor, mentre que a més de la nau de turbines de Sant Adrià es mantindrà el pont grua del seu interior. Aquest element de càrrega va permetre instal·lar el turboalternador, el tanc d’aigua d’alimentació, el desgasificador i les bombes d’alimentació.

   
  Cal recordar, a més, que els treballs de demolició hauran de portar-se a terme amb molta cura, ja que dins el recinte de l’antiga central tèrmica hi ha ubicada, i està en servei, la subestació Badalona, que alimenta prop de 50.000 clients repartits entre els municipis de Badalona, Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

   
  Les centrals de tèrmiques de Badalona i Sant Adrià s’ubiquen a una parcel·la de 125.592 m2, dels quals 44.150 m2 es troben al terme municipal de Badalona i 84.442 m2 a Sant Adrià de Besòs, entre el mar i la línia de ferrocarril de Barcelona-França. D’altra banda, cal sumar-hi 12.800 m2 més de superfície marítima corresponent als pantalans d’aigua de refrigeració, que també s’hauran de demolir en diferents fases.

   
  A hores d’ara, a la central tèrmica de Badalona ja s’han retirat alguns elements, com per exemple dos generadors de vapor que dataven de finals dels anys 50 i que alimentaven tres turbines, dues de 35 MW i una de 75 MW, fet que representava una potència total de 145 MW. En aquest indret és previst retirar també dos grups més que van deixar d’estar en funcionament el 2004 i que tenien una potència de 320 MW. A la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs, de 1.050 MW, s’han de retirar tres grups de 350 MW de potència cadascun, posats en servei els anys 1972, 1974 i 1976. Ambdós desmantellaments es realitzaran d’acord amb un Pla de Vigilància Ambiental amb l’objectiu de garantir la gestió correcta dels residus originats, així com les mesures de prevenció necessàries per minimitzar l’impacte ambiental de l’obra.

   
  La central tèrmica de Sant Adrià de Besòs va tancar definitivament fa un any i mig coincidint amb la posada en explotació comercial de la planta Besòs 5, que juntament amb Besòs 3, sumen una potència aproximada de 1.300 MW. Aquests grups estan situats també al desembocament del riu Besòs i són més moderns i eficients. El tancament administratiu es va fer, en un primer pas, l’any 2008, i en un segon i definitiu, el 2011, amb la qual cosa es va donar per tancada la instal·lació.