El Ple dóna un nou pas en vistes a la urbanització de la zona del Gorg-Mar

  0

  28/11/2012 – Ahir es va aprovar, de forma inicial, la transformació d'uns terrenys d'ús industrial en sòls per construir habitatges i engegar activitats comercials.

  El Ple municipal va aprovar ahir inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Gorg, en un espai delimitat entre els carrers d’Antoni Bori, el carrer Tortosa, el carrer del Progrés i el carrer de la Indústria. Aquesta variació preveu la transformació dels sòls industrials d’aquesta zona específica en terrenys d’ús majoritàriament d’habitatge amb activitat econòmica; l’objectiu és buscar la consonància amb les actuacions que s’estan duent a terme en l’entorn, influït pel pla especial del port de Badalona, i impulsar la integració del creixement residencial del carrer de Tortosa, en un teixit urbà continu més homogeni.

   

  La modificació inicial del pla, doncs, defineix una edificabilitat màxima de 44.651 metres quadrats destinats a ús residencial i altres 2.350, a activitats econòmiques. El nombre màxim d’habitatges seria de 496, dels quals un 30% haurien de ser de protecció pública. Així mateix, es reserven 10.479 metres quadrats a espais lliures i d’equipaments públics.

   

  Iniciativa-EUiA, que votà en contra de la proposta, argumentà que la direcció no pot ser “convertir tot en zones residencials”, ja que no es pot “renunciar al poc terreny industrial” que té la ciutat. El PSC, per la seva part, que si recolzà l’aprovació, anuncià la presentació d’al·legacions per modificar el pla amb el qual, en general, està d’acord.

   

  L’alcalde Xavier Garcia Albiol va explicar que és quelcom important “urbanitzar una zona” que actualment està molt “degradada”, ja que, entre d’altres coses, és una “demanda dels veïns” des de fa un temps.