“Volem transformar la fira immobiliària en una fira de l’habitatge”

  0
  IMG_2060.JPG

  16/04/2016 – Parlem amb el regidor responsable de Promoció Econòmica, Àlex Mañas, sobre el futur de la fira i els reptes de la ciutat.

  Després de dues bones edicions, espereu continuar creixent en aquesta 3a fira?

   

  Les perspectives d’afluència d’expositors són bones de cara al proper any tenint en compte que el desenvolupament del canal del Port i del front litoral de Badalona suposa un gran actiu de futur per a la ciutat. Però m’agradaria destacar que aquesta transformació de la ciutat no és només immobiliària sinó que en el futur algunes infraestructures bàsiques com els laterals de l’autopista ens han de permetre recuperar competitivitat a nivell metropolità. Preservar el medi, transformar l’autopista, renovar i modernitzar els nostres polígons industrials… en definitiva situar a Badalona al capdavant de la transició cap a una economia que té en compte la qualitat de vida, i la sostenibilitat ha de servir també per fer de la nostra ciutat un lloc atractiu on viure i per tant això és bo pel sector immobiliari.

   

  El nou govern entoma aquesta fira immobiliària amb algun objectiu diferent al que es perseguia fins ara?

   

  Sí, aquest any hem ampliat els objectius de la Fira incorporant-hi un factor que és clau en el futur del desenvolupament econòmic general i especialment en el sector de la construcció, com és el de la sostenibilitat i l’estalvi energètic als edificis. El mercat immobiliari encara tindrà un gran potencial els propers anys a Badalona, però ens agradaria que aquest nou objectiu vagi creixent paulatinament per a que tingui prou força quan l’expansió immobiliària actual de Badalona no sigui tant forta. L’estalvi energètic és també un factor d’oportunitat de creixement molt important en el futur del sector de la construcció i també de la rehabilitació i manteniment d’edificis. A més voldríem que la Fira no tant sols tingui projecció sobre el municipi de Badalona sinó també sobre l’eix de desenvolupament del Besòs, Barcelonès nord i Baix Maresme. Tot plegat inclús amb la possibilitat de desenvolupar noves activitats dins la Fira com podrien ser les xerrades tècniques i divulgatives, entre d’altres que caldrà valorar. En definitiva volem transformar mica en mica una fira immobiliària en una fira de l’habitatge.

   

  Perquè una aposta tan decidida per l’eficiència energètica i l’ecologia urbanística? Quins exemples s’han donat des de l’administració i quines mesures vol impulsar el nou govern?

   

  L’aposta és tant decidida perquè ens hi va el futur immediat i per descomptat el de les noves generacions. El canvi climàtic és evident, i reconegut per totes les nacions en la darrera trobada de París. I l’estratègia europea 2020 ho incorpora com una de les bases fonamentals. Per tant a nivell estatal, regional i local totes les administracions ho estem incorporant com una línia estratègica imprescindible. Actualment des del nou govern de Badalona estem impulsant un programa de millorar energètica municipal, amb diverses línies d’actuació ja en marxa En aquests moments estem definint tot el planejament urbanístic de la zona de la Estrella on redactarem una ordenança pròpia de l’àmbit que situí aquest nou barri com a referent a tota la UE dels estàndards més elevats de construcció sostenible i adaptació al canvi climàtic.

   

  El bon estat del mercat immobiliari és prioritari per la ciutat de Badalona, o s’han de buscar altres motors econòmics?

   

  Els motors econòmics estan en l’especialització per una banda i en el manteniment de la diversificació econòmica que a la vegada tenim. En aquest sentit vull destacar algunes línies de futur, com són la reindustrialització o com a mínim el manteniment del nivell industrial actual mitjançant la modernització i intervenció urbanística en els polígons industrials per a preparar-los per al futur i no deixar que la pressió del mercat els elimini paulatinament. En aquest sentit i per primera vegada des de l’Ajuntament estem començant a treballar conjuntament i a nivell tècnic les àrees d’urbanisme, promoció econòmica i medi ambient. També tindrem oportunitats en el sector energètic, el de les ciències de la salut lligat a Can Ruti, i en el sector turístic amb un gran potencial de creixement gràcies al motor que suposa Barcelona en aquest sentit. Avui hi ha  enormes potencialitats per al desenvolupament local de Badalona. Tenim 210 hectàrees qualificades urbanísticament com a sòl industrial, el que converteix a Badalona en la ciutat amb major pes relatiu de sòl industrial dins de nucli urbà del món. 

   

  A dia d’avui, el nivell d’habitatge social a Badalona és òptim?

   

  A Badalona no existeix en aquest moment cap parc d’habitatge social que  ens pugui servir per ajudar a  les famílies que estan patint la crisis. No ens oblidem durant aquesta fira que són moltes les persones que han perdut el seu habitatge i les que pateixen pobresa residencial. Hem heretat una administració que no havia posat un euro per garantir el sostre de tothom. Des del govern hem apostat per situar aquesta necessitat a la taula de els institucions supramunicipals ja que és molta la inversió per poder disposar d’un parc habitacional que ens permeti fer front a les situacions d’emergència i just ara s’estan definint aquests programes. Per el govern municipal la política d’habitatge no és aquesta fira, és  considerar l’habitatge com un dret bàsic, des del reconeixement que en aquests moments és un dels principals factors de desigualtat social.  

   

  Hi ha algunes iniciatives en marxa per reforçar aquest àmbit o hi ha intenció d’impulsar-les?

   

  Com he dit anteriorment estem treballant amb altres institucions per impulsar una nova política d’habitatge que volem impulsar en 10 programes diferents però pel que es refereix directament a la pregunta podem destacar el Programa Habitatges Buits. L’objectiu d’aquest programa és mobilitzar els habitatges buits per posar-los a disposició del lloguer social, i per fer-ho, activar tots els recursos a l’abast de l’Ajuntament,

   

  Quins són els principals reptes immobiliaris de la ciutat?

   

  Principalment destacaria la necessitat d’executar el Pla d’Hotels, començant per l’hotel del Port, i tota la reforma litoral lligada als nous usos de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià que ens afecta directament en una part del nostre territori.  El planejament de l’Estrella i com he repetit, el futur és la rehabilitació energètica i al millora del parc existent No hi ha dubte que el sector de la construcció va lligat a la marxa de l’economia, i per tant és bo que creixi en paral·lel a la resta de sectors, però sobretot cal que creixi no com a refugi de capital especulatiu que no va al sector productiu, sinó com a sector que respon a les necessitats socials i econòmiques reals del país.