El govern presenta el tancament de l’exercici 2013 amb un superàvit de 16 milions

  0
  Liquidació pressupost 2013.jpg

  26/03/2014 – L'executiu del PP destaca un romanent positiu de 6,8 milions; l'oposició es mostra crítica amb els resultats.

  El govern de Badalona ha presentat aquesta setmana un tancament de l’exercici de 2013 amb un resultat pressupostari positiu i amb un romanent de tresoreria, també positiu, de 6.897.000 euros. Uns resultats, diuen, que són fruit del fet que durant el curs passat l’Ajuntament es va ajustar al Pla Econòmic Financer (PEF) i al Pla d’Ajust, en el sentit de realitzar una despesa racionalitzada i complir el pressupost.

   

  El resultat pressupostari forma part de l’estat de liquidació del pressupost i és la diferència entre la totalitat dels drets pressupostaris nets liquidats en l’exercici (ingressos) i les obligacions pressupostàries netes reconegudes (despeses) en el mateix període. El resultat pressupostari ajustat, que es refereix a la despesa i l’ingrés devengat en l’exercici, ha donat un resultat positiu de 15.889.679,31 euros. “La quantitat és el resultat d’utilitzar estrictament els criteris de la normativa que regula els processos i els criteris de tancament de l’exercici pressupostari”, explica l’executiu local.

   

  D’altra banda, l’alcalde Garcia Albiol ha destacat que, per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Badalona ha aconseguit tancar l’exercici amb un romanent de tresoreria positiu, en concret de 6.897.254,72 euros. “Ara, gràcies a l’esforç de contenció fet en els darrers anys, podem afrontar el present amb optimisme i obtenir finançament per destinar 17 milions d’euros a inversions per millorar els carrers i places de la ciutat ”, ha afegit.

   

  El PSC titlla de “trilerisme” el tancament de l’exercici 2013

   

  Els socialistes van denunciar, poques hores després de la presentació, que el govern ha fet “trilerisme polític amb les dades sobre el romanent de tresoreria”. A l’informe complert de la intervenció general sobre la liquidació del pressupost, expliquen, destaquen “un seguit de magnituds” que s’han deixat fora dels càlcul però que, si s’haguessin inclòs, hagués suposat un romanent de tresoreria de 6.828.716,74 euros de dèficit. El PSC esclareix que es tracta de “factures, acords i expropiacions pendents d’aplicar al pressupost, de saldos creditors per devolucions d’ingressos, de descertificacions de fons de cohesió i altres subvencions, de factures amb data d’emissió del 2013 i entrades en el registre el 2014 i de despeses pendents de formalitzar-se per mitjà de la factura corresponent”; tot plegat suma un déficit de 13,7 milions, dels quals, si se’ls resta els 6,8 de romanent presentats, comportaria una xifra negativa de -6,8 milions.

   

  CiU creu que la situació econòmica encara és “precària”

   

  CiU, per la seva part, considera que l'informe d'intervenció posa de manifest, més enllà de les interpretacions que es puguin fer amb les xifres del 2013, que l'Ajuntament encara es troba “en una situació econòmica precària”, i que cal actuar amb “responsabilitat a l'hora de gestionar-ne el dia a dia”.

   

  ICV-EUIA veu masses necessitats socials perquè hi hagi superàvit

   

  Des de ICV-EUiA, expliquen que encara no han pogut examinar els números en profunditat i no entren a valorar si hi ha “arquitectura comptable” per part del PP, però sí veuen un “contrasentit” que surti un superàvit de 16 milions quan a la ciutat hi ha una gran necessitat social pel que fa a ajudes, beques menjador i es pugen les taxes de teleassistència o de les escoles bressol municipals.