El mercat immobiliari va sumar prop d’un miler de pisos nous a Badalona el 2015

  0
  obras gorg.jpg

  15/04/2016 – A finals d'any, un 60% de l'oferta ja havia estat adquirida; resten uns 300 a la venda.

  Si amb motiu de la fira del passat 2015 podíem explicar que el mercat immobiliari començava a repuntar a Badalona després d’anys de davallada, enguany podem confirmar sense dubtes que el sector ha marcat múscul i s’ha consolidat de camí al present 2016 gràcies a diferents nuclis que concentren el gran potencial de la ciutat en l’àmbit de la construcció.

   

  A finals de 2015, hi havia en marxa a Badalona 25 promocions immobiliàries amb un total de 926 pisos, un 60% dels quals es troben encara en construcció, segons l’Associació de Promotors de Barcelona. Tot i així, bona part han estat adquirits ja, molts d’ells sobre plànol, fet que indica el bon ritme de vendes i la positiva dinàmica que està recuperant el sector. Només queden uns 300 en oferta, el 33% dels quals estan acabats.

   

  La comparativa amb el 2014 desprèn la progressió del mercat. A finals de desembre de 2014, la ciutat comptava amb 30 promocions, 12 de les quals es van donar per finalitzades i venudes durant els 12 mesos següents. No obstant, durant el passat any es van engegar set de noves i, encara que el nombre d’iniciatives immobiliàries sigui menor, la seva magnitud és superior, atès el nombre de pisos: el 2014 hi havia 878 de nova construcció i el 2015, 926. També el ritme de venda és més intens; mentre que a finals de 2014 s’havia donat sortida a un 45% dels immobles, el passat desembre la xifra augmentava fins al 65,4%.

   

  Pisos unifamiliars de tres habitacions

   

  Dels prop de 300 habitatges de nova construcció avui en dia a Badalona, dels que es podrà trobar tota la informació a la fira d’aquest cap de setmana, la gran majoria, un 76%, són unifamiliars en bloc tancat, molt per sobre dels plurifamiliars en bloc obert (20%). Pràcticament la meitat, d’altra banda, són pisos amb tres habitacions, seguits dels de dos habitacions i, ja més enrere, d’aquells espais amb quatre habitacions.

   

  El preu mitjà dels immobles nous és actualment a Badalona d’uns 253.600 euros, lleugerament per sobre del valor mitjà amb el que es va tancar el 2014, que oscil·lava al voltant dels 235.000 euros.

   

  El canal del Gorg, nucli de creixement

   

  Les dades recollides a finals de 2015 quedaran aviat superades, i és que les iniciatives immobiliàries amb projectes preparats a la ciutat no són poques. Les previsions de Rebasa afirmen que al llarg d’aquest 2016 es posaran en marxa noves promocions, sobretot al voltant del canal del Gorg, el principal nucli d’expansió de Badalona a dia d’avui.