Badalona limitarà els serveis i horaris d’obertura dels locutoris

  0
  29

  28/11/2013 – El Ple aprova per unanimitat l'avantprojecte de la nova ordenança que regularà aquests establiments destinats a les telecomunicacions.

  El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’avantprojecte de la nova Ordenança d’establiments destinats a serveis de telecomunicacions, popularment coneguts com locutoris telefònics, que regularà els horaris i les funcions legals a desenvolupar, entre d’altres qüestions.

   

  L’avantprojecte obeeix a la necessitat de regular aquests locals d’una manera uniforme a tota la ciutat, davant la inexistència d’una normativa sectorial específica i la gran proliferació d’aquests tipus d’establiments en els darrers anys.

   

  La nova ordenança regularà, per una banda, els horaris -que seran com a màxim de 8 a 22 hores-, les característiques dels locals (dimensions mínimes, accessos, etc) i la forma de prestació del servei, de cara a assegurar unes òptimes condicions higièniques i de comoditat dels usuaris. Per altra banda, defineix les funcions que poden desenvolupar, per tal d’evitar la barreja d’activitats difícilment compatibles des del punt de vista sanitari o més pròpies de la restauració que no d’un establiment de comunicacions, com pot ser la venda de comestibles. Finalment, l’ordenança també recull en un únic document preceptes ja establerts en altres normatives pel que fa als drets dels consumidors i usuaris.

   

  L’elaboració d’aquesta nova ordenança s’emmarca en el procés iniciat per a la derogació de l’antiga Ordenança d’espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics a Badalona, que en el seu article 31 inclou la regulació dels establiments de telecomunicacions.