Comencen les eleccions dels consells escolars de centres públics i concertats

  0
  46

  14/01/2013 – Els comicis s'enceten avui i s'allarguen fins el dia 18 per renovar la meitat dels consells, procés que es realitza cada dos anys a 4.617 centes de tot Catalunya.

  Des d'aquest matí s'estan duent a terme les votacions corresponents a les eleccions als consells escolars per renovar la meitat dels seus membres electes, que es podran realitzar fins el 18 de gener. El procés, que se celebra cada dos anys en els centres escolars públics i concertats del territori català, té com a objectiu elegir els representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa que formen part dels consells escolars.

  Actualment a Catalunya hi ha 4.617 consells escolars, 3.796 de centres públics i 821 de concertats. En aquestes eleccions els candidats que s’hi han presentat són membres de cadascun dels sectors que hi són representats i hi poden votar el professorat, els pares i mares o tutors de l’alumnat, l’alumnat, el personal d’administració i el personal d’atenció educativa. En el cas de l’alumnat, pot votar a partir de 1r d'ESO.

  Els centres, en funció de la seva autonomia, poden elegir quin dia fan cada votació, així com l’horari d’acord amb les seves característiques i possibilitat horària de votació de cadascun dels sectors. Per cobrir les eleccions hi haurà, a cada centre, una mesa per a cadascun dels sectors a votació (pares i mares, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa).

  En aquest curs escolar 2012-2013, el procés electoral va començar el passat 3 de desembre de 2012 i culminarà abans del dia 25 de gener amb la constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

  Funcions dels consells escolars

  El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Així ho estableix la Llei d’Educació de Catalunya, que delimita quines són les seves funcions. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre, com el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre o el pressupost. En el cas dels centres concertats, el consell escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.