El PSC vol unes ordenances fiscals més socials i econòmicament estimuladores

  0
  30

  13/11/2013 – Els socialistes badalonins presentaran diferents al·legacions per intentar "pal·liar les dificultats econòmiques dels sectors més perjudicats" i "reactivar l'ocupació i l'economia".

  Les Ordenances Fiscals de l’ajuntament de Badalona van ser aprovades durant el mandat del govern anterior i “són unes bones ordenances tot i que responen a una situació on no era present encara la gravetat de la crisi econòmica”, apunta el PSC Badalona. “El govern del PP s’ha limitat a anar actualitzant els preus però ha estat incapaç d’introduir modificacions que ajustessin les ordenances a les difícils situacions que avui pateixen moltes famílies i a la necessitat d’introduir elements que serveixin per reactivar l’ocupació i l’activitat econòmica”, consideren els socialistes.

   

  En aquest sentit, el PSC presentarà un conjunt d’al·legacions a les Ordenances Fiscals “en l’intent de pal·liar les dificultats que, per als sectors més perjudicats per la crisis econòmica, significa la proposta del PP i també per reactivar l’ocupació i l’activitat econòmica, tots dos aspectes negligentment deixats de banda en la proposta del govern municipal del PP”.

   

  Els socialistes plantegen una bonificació del 100% de l’IBI a aquelles famílies que tenen tots els membres a l’atur i que no reben cap prestació i a les persones receptores de la RMI o que no reben cap prestació subsidiària. També d’una subvenció del 100% de l’IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –

  plusvàlua) de les transmissions de l’habitatge per afectats d’execució hipotecaria.

   

  Com a nova proposta plantegen aplicar la subvenció del 90% de l'IBI a totes les persones grans de més de 65 anys amb una renda familiar no superior a 1,5 del salari mínim interprofessional siguin vidus o vídues o no.

   

  A l’apartat de preus públics, el PSC insisteix en promoure la gratuïtat del servei de teleassistència i del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili per totes les rendes familiars inferiors a 2,2 vegades l’IRSC (Indicador Renta de Suficiència de Catalunya), 1.460 €.

   

  Així mateix, proposen una bonificació del 95% de la quota integra d’IBI i IAE (Impost Activitats Econòmiques), aplicant el que permet la llei, “cosa a la que es va comprometre el govern municipal i que “convenientment” ha oblidat introduir a les ordenances”.

   

  Pel que fa a les mesures per afavorir l’ocupació i l’activitat econòmica, creuen que s’hauria d’introduir una bonificació del 30% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d’obres que responguin al desenvolupament d’activitats econòmiques i professionals i que comportin la creació d’ocupació.

   

  També consideren que la bonificació del 10% a la taxa de terrasses que proposa el PP passi a ser del 30% però que sigui una bonificació lligada a l’increment de plantilla.

   

  Finalment també presentaran una al·legació per tal de bonificar l’IIVTNU (plusvalua), la transmissió de locals amb activitat econòmica quan aquesta sigui amb motiu de defunció o de pares a fills, i que el local mantingui la seva activitat.

   

  En un altre ordre de coses, plantejaran substituir la taxa actual dels caixers automàtics feta en funció de la categoria del carrer per una única de 210 € per m2. Pel que fa al rodatge de pel·lícules, vídeos, i enregistraments televisius, proposaran crear un epígraf per el rodatges d’un únic dia donant-li un preu molt competitiu de 500 €.

   

  També demanaran establir una tarifa reduïda de 0 euros en la inscripció d’un gos o un gat en el cens municipal d’animals de companyia sempre que aquest provingui d’una adopció efectuada al Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC).

   

  Finalment, en la taxa per l’expedició de documents administratius, en la apartat d’armes i que avui només contempla les carrabines d’aire comprimit, demanaran introduir les armes lúdico-esportives (d’airsoft o paintball i altres) tal i com actualment preveu la llei.