Les excavacions al lateral de la C-31 descobreixen noves estructures de la Badalona romana

  0
  48
  mosaic.jpg

  08/02/2017 – Habitacions, mosaics o rases de vinya són alguns dels elements que s'han trobat durant les comprovacions arqueològiques.

  Les obres del vial lateral de la C-31, iniciades el passat mes de setembre a Badalona, han deixat al descobert diverses estructures de la Baetulo romana. En concret es tracta del tram situat entre l’avinguda de Martí Pujol i l’avinguda del President Lluís Companys, espai que queda dins del jaciment de la ciutat romana de Baetulo, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Amb l’excavació arqueològica que s’està realitzant s’han trobat nombroses habitacions, dipòsits i espais relacionats amb activitats artesanals i industrials i més de 200 rases de vinya d’època romana.

   

  El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va encarregar l’execució de les obres a Infraestructures.cat, i a través d’aquesta, s’adjudica la intervenció arqueològica a l’empresa Àtics SL, que treballa sota la supervisió de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i del Museu de Badalona.

   

  Si bé les excavacions d’urgència portades a terme pel Museu als anys vuitanta ja deixaven constància de l’existència d’estructures i de paviments romans, els treballs arqueològics que s’hi estan fent ara serviran per conèixer l’estructura urbanística i l’evolució històrica d’aquesta zona de Baetulo, fins ara poc documentada.

  La importància de les noves troballes confirma l’ocupació del turó d’en Rosés des del segle I aC i, almenys, fins el segle IV dC. Destaca la descoberta del col·lector del cardo maximus que demostraria que Baetulo és més extensa del que es plantejava fins ara. Per la seva banda, la muralla, que encara no s’ha localitzat en aquest sector del jaciment, podria trobar-se en un punt més elevat del turó.

   

  Entre les noves estructures localitzades, destaquen nombroses habitacions, algunes pavimentades amb mosaics, un dels qual presenta una decoració geomètrica, i revestides de pintures murals. Tots aquests elements decoratius semblen indicar que pertanyen a les restes de diverses domus. També s’han localitzat dipòsits i espais relacionats amb activitats artesanals i industrials. Finalment, en el sector nord-est, han aparegut més de 200 rases de vinya d’època romana, fet que confirma la relació directa de Baetulo amb la producció i comerç del vi.

   

  Totes aquestes estructures romanes apareixen a una cota inferior a la futura calçada, motiu pel qual no es veuran afectades pel nou vial. Un cop finalitzada la intervenció arqueològica, que es preveu que sigui al mes de març, se sol·licitarà a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat el rebliment de les restes arqueològiques per tal de possibilitar la construcció del vial.