Neix la comissió que portarà a la pràctica el nou pla local contra l’absentisme

  0
  33
  Absentisme escolar - roda premsa.JPG

  03/02/2015 – És l'òrgan que dirigirà la lluita en favor de l’escolaritat i la prevenció de l’absentisme a la ciutat, formada per representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, de l’Ajuntament i de les entitats de la ciutat que treballen en favor de la prevenció de l’abandonament escolar.

  Fa uns dies es va constituir la Comissió Local d’Absentisme, l’òrgan que dirigirà la lluita en favor de l’escolaritat i la prevenció de l’absentisme a la ciutat, formada per representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, de l’Ajuntament i de les entitats de la ciutat que treballen en favor de la prevenció de l’abandonament escolar.

   

  La Comissió Local d’Absentisme és un dels òrgans bàsics descrits en el “Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme escolar”, aprovat el passat mes d’octubre. Es tracta del document marc que defineix com s’aborda l’absentisme a Badalona i una eina per treballar de forma coordinada en la detecció, prevenció i correcció de l’absentisme escolar. En la seva elaboració hi han participat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i diferents àrees de Ajuntament de Badalona que intervindran en la seva execució. També ha comptat amb les aportacions d’entitats de la ciutat que fa anys treballen en aquest àmbit.

   

  En el decurs de la constitució de la Comissió Local d’Absentisme també es va nomenar la Comissió Tècnica Local, que serà l’equip tècnic que des de la coordinació interinstitucional i multidisciplinària treballarà de forma permanent, es reunirà mensualment i podrà convidar les persones o entitats que consideri convenients per a la millora de la seva actuació.  La Comissió, a més dels centres educatius, Serveis Socials, entitats i forces de seguretat, podrà comptar amb les eines jurídiques necessàries a fi d’abordar aquells casos que provenen de situacions enquistades fa anys, i que, en ocasions, no estan relacionalts amb la falta de recursos econòmics, sinó a males pràxis.

   

  La Comissió abordarà l’escolaritat i l’absentisme en la franja compresa entre els 6 i 16 anys d’edat i es treballarà amb el criteri establert pel Departament d’Ensenyament, de considerar cas a estudiar el d’aquells alumnes que deixin d’assistir un 5% de l’horari lectiu sense causa justificada. La Comissió notificarà les situacions cròniques d’absentisme que suposin un abandonament prematur dels menors a la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) i a la Fiscalia. Els casos d’abandonament prematur de menors poden comportar per als pares o tutors penes de presó d’entre 1 i 3 anys.