Les ordenances fiscals queden congelades per a l’any 2015

  0
  31
  DSC_0298.JPG

  20/09/2014 – Enguany, l’índex de l’IPC ha resultat lleugerament negatiu i, encara que no pot reduir les taxes degut al pla d’ajustament econòmic municipal, l’Ajuntament pot congelar-les.

  La proposta d’ordenances fiscals i preus públics del govern municipal de Badalona per a l’any 2015 no preveu l’increment ni actualització de cap impost. Enguany, l’índex de l’IPC ha resultat lleugerament negatiu i, encara que no pot reduir les taxes degut al pla d’ajustament econòmic municipal, l’Ajuntament pot congelar-les.

   

  Entre les principals novetats de cara als propers anys 2015 i 2016 hi ha el fet que aquelles persones que estiguin en situació d’atur i que tinguin càrregues familiars podran ajornar i fraccionar tant els impostos municipals com els deutes que tinguin pendents i pagar-los en un termini de fins a cinc anys, mentre que fins ara el límit era de quatre.

   

  Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI), la proposta del govern preveu un canvi del tram del valor cadastral de l’habitatge que pot rebre bonificació per famílies nombroses. Aquest tram passarà de 45.000 € de valor cadastral a 54.000 €, cosa que permetrà que més persones es puguin beneficiar.

   

  Pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el tipus de gravamen a aplicar a la base imposable es redueix del 30% al 27%. Aquesta baixada l’aplicarà el govern municipal per compensar el fet que la Ley de Presupuestos del Estado per al 2015 aprovarà un increment dels valors cadastrals.

   

  El plantejament de les noves ordenances i preus públics restarà en exposició pública per tal que s’hi puguin fer al·legacions. Un cop finalitzat aquest període, la proposta anirà a Ple per tal de debatre-la i aprovar-la, sempre i quan els grups de l’oposició, que durant les properes setmanes podran instar el govern local a fer els canvis que creguin oportuns, no hi estiguin en contra.

   

  ICV-EUiA critica el cobrament d’interessos

  ICV-EUiA ha reprovat que el govern vengui com una mesura social el fraccionament dels pagaments, quan aquest comporta interessos. Tanmateix, insisteixen en la seva proposta de domiciliar l’IBI en quatre terminis, en comptes dels tres actuals. Fonts municipals apunten, d’una banda, que els interessos dels fraccionaments són obligatoris per llei i, de l’altra, que l’IBI en quatre terminis s’està estudiant per resoldre els problemes tècnics que planteja a dia d’avui.