El PP vol endurir la reglamentació per a terrasses de bars i restaurants

  0

  26/07/2012 – Amb la nova Ordenança plantejada, el govern local es reserva el dret de retirar les llicències a aquelles terrasses que provoquin massa soroll, incompleixin horaris o no respectin qualsevol altre norma municipal.

  El Partit Popular ha posat aquesta setmana sobre la taula l’avantprojecte d’una Ordenança municipal d’ocupació d’espais d’ús públic de Badalona que planteja una normativa més estricte per a la instal·lació de les terrasses dels locals d’hostaleria.

   

  La novetat més destacable és que les possibles incidències negatives en la convivència ciutadana poden derivar en la revocació i/o denegació de la llicència municipal. És a dir, l’Ajuntament tindrà el dret de retirar i prohibir la instal·lació d’aquelles terrasses que causin massa soroll, incompleixin els horaris o no respectin qualsevol altre condició de la llicència.

   

  El nou reglament també pretén estipular en qualsevol cas la prioritat de deixar una amplada suficient per al pas dels vianants en les voreres. Quant a mobiliari, es permetrà la instal·lació de taules, cadires, para-sols, tendals i proteccions laterals, paravents o similars que siguin desmuntables, a més d’haver de col·locar, obligatòriament, tanques de protecció en aquelles voreres on no es permeti l’aparcament de cotxes.

   

  Tal i com ja fan alguns bars i restaurants des de fa un temps, quatre marques al terra en forma de cantonada delimitaran l’espai autoritzat a ocupar per les terrasses.

   

  Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança s’identificarà els bars que tenen concedida la llicència amb una cèdula anual que el propietari col·locarà en forma visible en l’aparador de l’establiment, i d’aquesta manera quedarà constància que té la seva terrassa completament legalitzada. En la cèdula constarà el període temporal i els metres quadrats d’ocupació. Serà una forma ben visible d’identificar les característiques i legalització de la terrassa.

   

  La nova normativa també aportarà una regla en sentit permissiu que facilitarà la col·locació de terrasses en places, parcs i espais lliures, sempre amb l’informe favorable del tècnic, i amb la garantia de que aquestes instal·lacions quedin perfectament integrades en l’entorn i no dificultin l’ús d’un espai lliure de pas.

   

  Les instal·lacions a la Rambla, al passeig Marítim i a Dalt la Vila estaran minuciosament controlades, ja que es consideren indrets singulars i d’especial patrimoni de la ciutat.

   

  L’Ordenança regula, a més, totes les instal·lacions comercials independents a comerços com ara parades de gelats, parades de castanyes, moniatos i altres aliments, de flors i llibres, de circs, d’actes festius, atraccions firals i contenidors de runa, entre d’altres.