Obres escola Lola Anglada

  0

  A/A:

  Regidor d'educació de l'Ajuntament de Badalona Sr, Juan Fernández

  Alcalde de Badalona Sr. Xavier García Albiol

  Cap dels serveis Teritorials de Barcelona Comarques Sra. Montserrat Llovet

   

  La comunitat educativa de l'Escola Lola Anglada de Badalona vol fer palesa la seva preocupació pels successius esdeveniments que han anat afectant de manera negativa el dia a dia del centre durant els darrers cursos. Entre es poden comptar: múltiples desperfectes menors, pintura desgastada, rehabilitació dels lavabos, esquerdes al sostre.

  En aquesta línia, els darrers despreniments del sostre de la segona planta que han obligat al seu tancament i a la reubicació dels grups d'alumnes afectats en altres espais, suposa una greu afectació del funcionament del centre que ha perdut com  espais útils diverses aules de grup i d'especialitat, la biblioteca i la sala d'usos múltiples. Com a responsables de l'ensenyament dels alumnes de l'escola considerem aquesta situació del tot insostenible durant el proper curs.

  Aquests esdeveniments, coneguts tant per l'Ajuntament de Badalona com pel Departament d'Ensenyament, es deuen a l'estat de deixadesa continuada que ha patit el nostre centre els darrers anys a l'espera de la construcció d'un centre nou que s'ha endarrerit per la situació actual de crisi econòmica.

  Entenem que tot plegat no ha de ser excusa per no actuar de manera ràpida i coordinada per tal d'assegurar unes condicions educatives dignes i de qualitat per al curs proper a l'edifici antic de l'Escola.

  És per aquestes raons que respecte les obres previstes d'adequació de l'edifici antic la comunitat educativa de l'Escola Lola Anglada, representada  per l'assemblea de pares i mares (assemblea extraordinària del 14/6/12) i pel consell escolar (sessió del 19/6/12) insta les administracions competents, municipal i autonòmica, a:

  1.                  Prendre la decisió que tècnicament afavoreixi la màxima qualitat educativa possible per als alumnes i mestres durant el proper curs 12/13. Al nostre parer això exigeix la habilitació de 4 espais que en aquest moment no són utilitzables a través de doble xarxa de protecció i de la readaptació d'espais fins ara de ús no docent.

  2.                  Posar en coneixement de la comunitat educativa la decisió adoptada en el temps més breu possible. Considerem necessari saber-ho a primers de juliol per tal que escola i AMPA poguéssim preveure les mesures necessàries per arrancar i desenvolupar el curs proper de manera adequada.

  3.                  Realitzar, una vegada completades les obres, una reunió informativa a càrrec de representants de les administracions implicades i oberta a tota la comunitat educativa per tal d'explicar el resultat de les mateixes i resoldre dubtes, si n'hi hagués, respecte la seguretat de l'edifici.

   

  Sr. Antoni Soriano,  Director i President del Consell escolar i  Sra. Núria Aparicio  Presidenta de l'AMPA